Geen toekomst voor HFK's

Europees voorstel voor nieuwe ronde uitfaseringen koudemiddelen

Na de uitfasering van de CFK's (2001) en de HCFK's (2015) richt de Europese unie zich nu op de koude middelen met een hoog Global Warming Potential (GWP). Voor huishoudelijke en kleinere commerciële installaties en voor mobiele units wordt voorgesteld om in een aantal stappen koudemiddelen met een GWP>150 te verbieden. Voor industriële installaties ligt er een voorstel om installaties met een koudemiddel inhoud van 5 ton CO2 equivalent en een GWP>2.500 na 2020 te verbieden. In de praktijk komt dit neer op een verbod voor koelinstallaties met een inhoud van meer dan enkele kilo's koudemiddel zoals R404 en R507.

Global Warming Potential

De GWP geeft de impact op het broeikaseffect bij lekkage van het koudemiddel weer. De GWP is gerelateerd aan de impact van CO2 op het broeikaseffect. Voor CO2 geldt per definitie GWP=1. Bijvoorbeeld R507 heeft een GWP van 3.300. Dit houdt in dat de lekkage van 1kg R507 overeenkomt met een lekkage van 3.300 kg CO2. De tabel geeft een overzicht van de GWP voor enkele veelvoorkomende koudemiddelen. Alle HFK’s in dit overzicht voldoen niet aan de eis van GWP.