Uitfasering HFK's een stap dichterbij

Na de uitfasering van de CFK’s (2001) en de HCFK’s (2015) staan nu ook de HFK’s onder druk. De Commissie Milieubeheer van het Europees Parlement stemde onlangs in grote meerderheid voor een voorstel om de HFK’s versneld uit te faseren.

F-gassenverordening

In de F-gassenverordening is beschreven hoe met gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) moet worden omgegaan. De HFK’s vallen hier ook onder. Momenteel is de Europese Commissie bezig met een herziening van deze wetgeving. De milieucommissie heeft hierbij in grote meerderheid voor een ambitieus voorstel gestemd waarmee de wetgeving flink aan wordt gescherpt. Het voorstel heeft nog een aantal onderhandelingsrondes te gaan voordat deze definitief wordt vastgesteld, maar de lijn is duidelijk: koudemiddelen die sterk bijdragen aan de opwarming van de aarde, worden op termijn verboden.

Bewuste keuze

De aangepaste wetgeving bevat onder andere het verbod op het gebruik van HFK’s in nieuwe installaties vanaf 2020 en het verbod op het bijvullen van HFK’s met een GWP > 2500 (R507, R404) vanaf 2017 bij installaties met meer dan 12 kg inhoud. Bedrijven die voor de keuze staan om te investeren in een nieuwe installatie of het ombouwen van een bestaande installatie (met bijvoorbeeld R22) moeten dit zich goed beseffen. Het risico’s op versnelde aanscherping van de wetgeving dient meegewogen te worden bij de investeringsbeslissingen voor koelinstallaties.

Kansen voor natuurlijke koudemiddelen

Vanzelfsprekend is de uitfasering van HFK’s positief voor de inzet van natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak en CO2. De verwachting is dan ook dat leveranciers door de huidige ontwikkelingen hun productenprogramma met koelinstallaties op basis van natuurlijke koudemiddelen versneld gaan uitbreiden. Voordeel van de natuurlijke koudemiddelen is de hogere efficiency ten opzichte van HFK’s. Nadelen van natuurlijke koudemiddelen zijn echter veiligheidsaspecten die zorgen voor hogere investeringskosten. Door de uitfasering van de HFK’s is de verwachting dat door grotere afname de prijzen van koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen zullen dalen.