Bram van As behaalt Certificaat van Erkenning (CVE)

Op 23 oktober jl. heeft Bram van As, directeur van De Kleijn Energy Consultants & Engineers, het FedEC Certificaat van Erkenning (CVE) behaald. Bram’s kennis, deskundigheid, onafhankelijkheid en ervaring als energieadviseur op het gebied van industriële processen en complexe installaties is beoordeeld door de Raadkamer en voldoende bevonden. Bram is door toekenning van het Certificaat van Erkenning nu officieel erkend, gespecialiseerd energieadviseur, zowel nationaal als internationaal.

Bram voldoet met het behalen van zijn CVE onder meer aan de eisen die in de EED (Energy Efficiency Directive) gesteld zijn. Hierdoor is hij gecertificeerd om internationaal energieonderzoeken in het kader van de EED uit te voeren. Door een jaarlijkse toetsing, waarbij gebruik wordt gemaakt van een externe Raadkamer en een externe auditor, wordt nagegaan of het Certificaat van Erkenning behouden blijft.