De Kleijn analyseert processen bij Indaver

De Kleijn heeft afgelopen jaar energieonderzoeken uitgevoerd voor bedrijven in verschillende sectoren. Eén van deze bedrijven is Indaver Waste to Energy B.V., gespecialiseerd in composteringen. Voor Indaver zijn energieonderzoeken uitgevoerd bij verschillende locaties. Op elke onderzochte locatie wordt een andere composteringsmethode toegepast. Het energieverbruik van verschillende composteringsmethoden wordt hierbij geanalyseerd.

De doelstelling van het onderzoek was het analyseren van het energieverbruik en het identificeren van alle besparingsmogelijkheden. Hierbij viel het op dat de verschillende composteringen grotendeels dezelfde uitsplitsing van het energieverbruik hebben, maar de hoeveelheid verbruikte energie verschilt per locatie. Hieronder worden de belangrijkste mogelijkheden tot energiebesparing toegelicht:

Recirculeren

Bij de composteringen gaat het merendeel van het energieverbruik naar het beluchten van het product. Energiebesparingen met betrekking tot het beluchten zijn lastig te realiseren, omdat een bepaald droge stofgehalte voor het uitzeven gehaald dient te worden. Daarnaast wordt veel product gerecirculeerd wat voor ophoping van o.a. plastics zorgt. Door minder te recirculeren en het verwijderen van de plastics wordt de drukval over het compostbed lager. Daardoor is minder energie voor beluchting nodig. Het minder recirculeren zorgt echter voor meer afval. De te behalen energiebesparing weegt niet op tegen de extra afvoerkosten. Zie de volgende figuur.

afvalpercentage vs energiekosten

Frequentieregeling

Beluchting is de grootste elektriciteitsverbruiker bij een compostering. Het is belangrijk gebleken om de functies van de verschillende ventilatoren inzichtelijk te maken. Hieruit blijkt dat sommige ventilatoren altijd op volvermogen draaien. In avond- en nachturen is het vaak mogelijk om het toerental van de ventilatoren te verlagen. Daarnaast bestaat een grote kans tot energiebesparing met het beluchten in periodes (dag/nacht) of het intermitterend beluchten. Op een aantal locaties is hiermee al een grote besparing gerealiseerd. De mogelijkheid tot besparing hangt per situatie af van de samenstelling van het product en composteringsmethode.

Biofilter

De composteringslucht wordt nabehandeld met een biofilter. Door verschillende processen wordt de drukval over het biofilter in de tijd steeds groter. Het opgenomen vermogen van de ventilatoren is evenredig met het product van druk en debiet en dus evenredig met de derde macht van het toerental. Door tijdig het biofilter te vervangen wordt voorkomen dat de elektriciteitskosten onnodig hoog oplopen.

vervangingsinterval vs kosten

Daarnaast is het belangrijk om de drukval in het beluchtingsysteem te minimaliseren. Het plaatsen van geleidingschoepen in de beluchtingstunnels of het verwijderen van overbodige luchtverdelers kan eenvoudig het energieverbruik reduceren.

Onbelast draaien

De zeefinstallaties en shredders worden gevoed door een transportband die vol geladen wordt door een shovel. Wanneer er geen product op de transportband ligt, draaien deze installaties onbelast. Tijdens het onbelast draaien verbruiken de installaties wel energie. Door sensoren te plaatsen met tijdsvertraging kunnen de installaties automatisch uitgeschakeld worden.

Uit het energiebesparingsplan blijkt dat per locatie tussen 2 - 5 % ten opzichte van het jaarverbruik bespaard kan worden.

Meer weten?

Neem contact op met Teun de Beer