De Kleijn en IAMS Europe voeren energieaudit uit.

De Europese Commissie heeft in 2012 de energie-efficiëntie richtlijn (EED) opgesteld. Eén van de verplichtingen die hierin is opgenomen is dat grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers, of een jaaromzet van € 50 miljoen) elke vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. IAMS Europe in Coevorden, een onderdeel van Spectrum Brands, valt onder deze richtlijn en heeft zodoende De Kleijn ingeschakeld om gezamenlijk een EED-rapportage op te stellen.


IAMS Europe in Coevorden produceert hoog kwaliteit brokken voor katten en honden wereldwijd. Duurzaamheid en energiebesparing staan hoog in het vaandel bij IAMS Europe. Zo heeft men in 2011 een windmolen geplaatst op eigen terrein en wordt op sommige plaatsen ledverlichting geïnstalleerd. Daarnaast wordt het gras rondom het bedrijf kort gehouden door schapen in plaats van met grasmaaiers. Zo wordt op energie en arbeid bespaard. IAMS heeft op basis van de EED-eisen geconcludeerd dat men een audit moet uitvoeren en hiervoor De Kleijn ingeschakeld.

IAMS heeft een eigen systeem waarmee het energieverbruik wordt gemonitord. Op basis van dit systeem is de Kleijn aan de slag gegaan om het energieverbruik verder in kaart te brengen. Ondanks dit eigen monitoringsysteem was er behoefte bij IAMS in meer inzicht in het energieverbruik. De Kleijn heeft hierbij geholpen door de meetdata te bewerken en om te zetten in begrijpbare tabellen en grafieken. Een excel programma is opgezet zodat IAMS Europe in de toekomst zelf de energieverbruiken kan bepalen en kan evalueren. Verder zijn voor de EED de gas- en elektraverbruikers zijn in kaart gebracht op basis van meetdata en geïnstalleerd vermogen. Hierbij viel op dat met name op de stoomketels nog in energie gebruik kan worden bespaard.

Verder is het energieverbruik van de stoomketels in meer detail uitgewerkt waarbij inzicht is ontstaan in:

 • Efficiëntie van de stoomopwekking;
 • Gebruik van teruggewonnen restwarmte met de rookgascondensor;
 • Verliezen van straling, rookgassen en spui;
 • Het stoomverbruik van de hoofdverbruikers.

De grootste elektriciteitsverbruikers zijn:

 • Het maalproces van de grondstoffen;
 • Het drogen en koelen van de brokken;
 • Het verpakken van de brokken;
 • De verlichting.

Gezamenlijk zijn tal van besparingsopties geïdentificeerd om tot een totale energiebesparing van 15,5% te komen. Voorbeelden van deze besparingsmaatregelen zijn:

 • De stoomketel met rookgascondensor meer belasten;
 • De persdruk verlagen;
 • Luchttoevoer van de drogers regelen op basis van luchtvochtigheid;
 • Warmterugwinning op drogers toepassen d.m.v. lucht/lucht wisselaars en warmtepompen;
 • Condensaat van de stoom retourneren;
 • HR ketels toepassen voor centrale verwarming in plaats van stoom.

Per besparingsmaatregel is aangegeven wat de besparing is, wat de investering is, en hoe snel de investering wordt terugverdiend. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in maatregelen die zeker worden uitgevoerd, maatregelen die onder bepaalde voorwaarden worden uitgevoerd en maatregen die voorlopig niet worden uitgevoerd. Het resultaat is een energiebesparingsplan voor de komende jaren. Met behulp van de opgestelde monitoringsbestanden wordt dit plan de komende jaren verder uitgerold.

Voor meer informatie over energieaudits: zie onze website Audit voor EED of neem contact op met Maarten Smeding.