De Kleijn ondersteunt bij energieplannen EBO

Energie-efficiency staat bij veel bedrijven op de agenda, maar ook de overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen. Overheid en bedrijfsleven werken dan ook vaak samen om hun doelstellingen op dit gebied te behalen. In Nederland gebeurt dit onder andere via de Meerjarenafspraken (MJA). In Vlaanderen geldt vanaf dit jaar de Energiebeleidsovereenkomst (EBO). Net als bij de MJA ondersteunt De Kleijn ook bij de EBO bedrijven om hun energieplan op te stellen.

Bedrijven die onder de definitie van een ingedeelde energie-intensieve inrichting vallen, dienen zich te houden aan het Vlaams besluit energieplanning (Vlarem). Dit houdt in dat ze verplicht worden bepaalde energiebesparende maatregelen te nemen. Een manier om dat te doen is deelname aan de EBO.

De EBO is ingegaan op 1 januari 2015 en loopt tot 31 december 2020. Bedrijven hebben ondertussen een Plan van aanpak en een studie voor de toepasbaarheid van een WKK moeten indienen. Per 1 februari 2016 moet er een goedgekeurd Energieplan liggen. Veel Vlaamse bedrijven zijn dan ook druk met het opstellen van deze plannen. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een externe door het verificatiebureau aanvaarde energiedeskundige. De Kleijn ondersteunt diverse bedrijven direct, maar verricht ook werkzaamheden bij EBO bedrijven als ondersteunende partij voor een Belgisch adviesbureau.

Voor meer informatie zie www.ebo-vlaanderen.be

Voor meer informatie over ondersteuning bij het opstellen van een EBO energieplan, neem contact op met Maarten Smeding