De Kleijn werkt aan realisatie grote energiebesparingsprojecten

De kracht van De Kleijn ligt in de combinatie van consultancy en engineering. Dit brengen we ook nu weer in de praktijk. In diverse voedingsmiddelenfabrieken verspreid door heel Europa hebben we afgelopen jaar energieonderzoeken en haalbaarheidsstudies uitgevoerd om te komen tot energiebesparing. Op dit moment zijn we bezig met de engineeringsfase van diverse projecten waarmee in totaal circa 0,5 PJ per jaar wordt bespaard. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van circa 6.000 huishoudens.

De projecten die tot deze besparing moeten leiden zijn:

  • Moderniseren van stoom- en condensaatsystemen;
  • Energieterugwinning uit rookgassen van stoomketels;
  • Verbeteren van luchtbalans en warmteterugwinning in product drogers;
  • Warmteterugwinning uit diverse productieprocessen.

Onze werkzaamheden bestaan hierbij uit:

  • Gedetailleerd uitwerken van de systeemopzet met leidingdiameters, pompcapaciteit, etc.;
  • Opstellen van P&ID's;
  • Globale lay-out-tekeningen van het leidingnet en locatie van hoofdcomponenten;
  • Functionele omschrijving van regelingen en elektrische installaties;
  • Gedetailleerde planning in overleg met de fabriek.

Al deze projecten zijn begonnen met een energieonderzoek, waarbij de belangrijkste besparingsprojecten zijn geïdentificeerd in nauw overleg met de betrokken gebruikers. Wilt u ook uw bedrijf doorgelicht hebben, neem dan contact op met Bram van As.