Energietip: Koelen met buitenlucht

In plaats van gebruik te maken van mechanische koelsystemen is het in sommige situaties mogelijk om gebruik te maken van het koelpotentieel van de buitenlucht. Met name in de winter is het zinvol om gebruik te maken van dit koelpotentieel voor proceskoeling of klimaatbeheersing. Voor klimaatbeheersing en proceskoeling via koellucht kan, indien de temperatuur het toelaat, direct buitenlucht worden gebruikt.

Gedacht kan worden aan een systeem met luchtkleppen waarmee lucht kan recirculeren over een luchtkoeler of van buiten kan worden aangevoerd. Een kleppensectie in een luchtbehandelingskast, waarmee ventilatielucht naar buiten kan worden afgevoerd en verse buitenlucht kan worden aangevoerd, is een goed voorbeeld hiervan. Door dergelijke systemen automatisch om te schakelen op basis van temperatuur of enthalpie van de buitenlucht, wordt een optimale benutting van het koelpotentieel van de buitenlucht bereikt.

Voor processen die met behulp van koelwater worden gekoeld, kan gebruik worden gemaakt van een buitenlucht gekoelde vloeistofkoeler, ofwel “closed circuit” koeler. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden, dat de koelwatertemperatuur minimaal 5 °C hoger is dan de buitenluchttemperatuur. Afhankelijk van de benodigde koelwatertemperatuur moet in het systeem een voorziening worden opgenomen waarmee bij hogere buitentemperaturen het systeem wordt omgeschakeld naar een gekoeld watersysteem. Om in de winter bevriezing van het indirecte koelsysteem te voorkomen moet het systeem gevuld worden met een water-glycol mengsel.

Wilt u meer weten over de optimalisatie van uw koelinstallatie, neemt u dan contact met ons op.