Energietip: Verlagen van de condensordruk

Het drukverschil tussen de condensor en de verdamper in een koelsysteem is een belangrijke invloed factor op het energieverbruik en de koelcapaciteit van het systeem. Het is daarom belangrijk, dat de condensatietemperatuur (en daarmee de condensordruk) zo laag mogelijk is. De condensatietemperatuur moet zo dicht mogelijk bij de temperatuur liggen van het medium (lucht, verdampend water, etc.) waarmee de condensor wordt gekoeld.

Overweeg of het mogelijk is om:

  • De condensordrukregeling kritischer in te stellen;
  • Een over gedimensioneerde condensor toe te passen;
  • De condensor vaker schoon te maken;
  • De lucht- of watercirculatie over de condensor te verhogen;
  • De waterbehandeling te verbeteren (bij een verdampingscondensor);
  • Een ander type condensor toe te passen.