Financiële ondersteuning voor het opstellen van een EEP

In voorgaande rondes voor het opstellen van een energie-efficiëntieplan (EEP) gaf de overheid opdracht aan adviesbureaus zoals De Kleijn om bedrijven te ondersteunen. Voor de voedings- en genotsmiddelen industrie is deze ondersteuning er niet meer. Om bedrijven tegemoet te komen is een subsidieregeling in het leven geroepen die het midden- en kleinbedrijf financieel kan ondersteunen om tot een nieuw of geüpdatet EEP te komen.

De subsidie is bedoeld voor bedrijven die deelnemen aan het MJA en voldoen aan het MKB-criterium, dat wil zeggen:

  • Minder dan 250 mensen in dienst
  • Minder dan € 50 miljoen omzet of € 43 miljoen balansomzet

Indien de subsidie wordt aangevraagd voor het opstellen van een energie-efficiëntieplan
komen de kosten van eigen medewerkers, of kosten voor ondersteuning door een externe adviseur in aanmerking als deze betrekking hebben op:

  • Het beschrijven van de inrichting met betrekking tot energie-efficiëntie
  • Het identificeren van maatregelen, gericht op energie-efficiëntie
  • Het bepalen van de besparingsomvang van de maatregelen
  • Het opstellen of actualiseren van een energiebalans
  • Het bepalen van de rentabiliteit van de maatregelen

De subsidie is maximaal € 2.500,– per te actualiseren EEP, en € 4.500,-- indien er een nieuw plan (nieuwe toetreders) moet worden opgesteld. Afhankelijk van de groote van het bedrijf is 60-70% van de kosten subsidiabel. Het indienen dient tussen 1 april en 1 juni 2016 te gebeuren, voor wat betreft het updaten van het EEP, nieuwe toetreders hebben tot 31 december 2016 de tijd.

Voor meer informatie kijk op de website van RVO
Hier staat ook een overzicht van de sectoren die in aanmerking komen. De sectoren koel- en vrieshuizen en diervoederindustrie hebben bijvoorbeeld een vereenvoudigde aanpak voor het opstellen van het EEP en komen niet in aanmerking.