Green Deal EPK ook namens De Kleijn en Project Techniek ondertekend

De overheid en verschillende projectuitvoerders hebben op donderdag 2 april bij Greenpeace in Amsterdam hun handtekening gezet onder de Green Deal Energie Prestatie Keuring (EPK). Ook Bram van As heeft hier namens De Kleijn een handtekening gezet voor het uitvoeren van de EPK pilot industriële bakkerijen. Dit project wordt uitgevoerd door De Kleijn in samenwerking met Project Techniek (adviesbureau bakkerijen). De projecten moeten uitwijzen of een EPK vanaf 2016 als nieuw instrument kan worden ingevoerd.

De EPK is een soort keuring en helpt bedrijven bij het inzichtelijk maken van energiebesparende maatregelen en de resultaten. Chris Kuijpers, directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van IenM: “We willen weten of je bedrijven met een EPK stimuleert hun energieprestaties te verbeteren. En of je ermee kunt aantonen dat aan de wettelijke vereisten is voldaan, zodat je de toezichthouder ontlast.”

Negen EPK-pilotprojecten

Vanuit het Energieakkoord voor duurzame groei werd besloten om in een pilot te testen of het idee in de praktijk werkt. In december 2014 startten negen projecten met de EPK-aanpak. Ze zijn verschillend van vorm en vinden plaats in diverse branches. Daardoor ontstaat er bij de evaluatie een breed beeld van de sterktes en zwaktes van een EPK. Bert de Vries, plv. directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging bij het ministerie van EZ: “Ik zie een grote potentie in dit instrument. Men is zich er niet altijd van bewust, maar er valt ontzettend veel te winnen.”

De Kleijn en Project Techniek gaan dit uitzoeken voor Industriële bakkerijen. Partijen willen onderzoeken hoe de 4 basisstappen van een EPK vormgegeven moeten worden. Er moet ook duidelijk worden welk ambitieniveau de bedrijven nastreven om minimaal te voldoen aan de Wet milieubeheer én welke ondersteuning de bedrijven daarbij wensen. Hoewel deze sector een significant energieverbruik heeft, is hiervoor in het verleden weinig aandacht geweest. Dit biedt kansen om verschillende varianten voor de energiescan en uitvoering van het energiebesparingsplan te testen.

Breed uitrollen

In het najaar van 2015 wordt de balans opgemaakt. Op basis van de resultaten uit de evaluatie beslissen de partijen van het Energieakkoord om het instrument vanaf 2016 al dan niet in te voeren. Abdeluheb Choho, wethouder Duurzaamheid Openbare Ruimte, Dienstverlening en Bestuurlijk stelsel van de gemeente Amsterdam: “Als blijkt dat de EPK een aantrekkelijk instrument is voor bedrijven, wil ik het uitrollen over heel Amsterdam.” Sylvia Borren, directeur van Greenpeace Nederland, hoopt dat de EPK meerdere sectoren aanspoort: “Wij hopen ook op de deelname van commerciële vastgoedpartijen. Dan kun je nóg meer meters maken met energiebesparing.”

Green Deal EPK

Met de Green Deal-aanpak geeft het kabinet ruimte aan vernieuwende initiatieven uit de samenleving om de overgang naar een duurzame economie te versnellen. De Green Deal EPK is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken, Industrial Energy Experts, Federatie Textielbeheer Nederland, De Kleijn Energy Consultants & Engineers, Jacobs Energie Advies, Koninklijke Metaalunie, Stichting Milieu Platform Zorgsector, Driven by Values BV en MKB-Nederland. RVO.nl ondersteunt de Green Deal in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.