Nieuwe ronde energie-efficiëntieplannen (EEP)

Sinds 1992 heeft de overheid afspraken gemaakt met diverse sectoren uit het bedrijfsleven om te werken aan energiebesparing. Dit worden de meerjarenafspraken genoemd. De derde versie van dit convenant is in 2008 in werking getreden. Doel van deze afspraak is om in de periode van 2005-2020 te komen tot een energiebesparing van 30%. Om dit te bereiken wordt er door bedrijven iedere 4 jaar een energie-efficiëntieplan (EEP) opgesteld De laatste periode loopt van 2017-2020. Dat betekent dat dit jaar het laatste plan moet worden opgesteld.

Geen betaalde ondersteuning door de overheid.

In voorgaande rondes werd door de overheid opdracht gegevens aan adviesbureaus om bedrijven te ondersteunen bij het identificeren van maatregelen en het opstellen en indienen van het energie-efficiëntieplan. Voor de nieuwe ronde geeft de overheid deze ondersteuning nog maar aan een beperkt aantal sectoren. Alle sectoren uit de voedings- en genotsmiddelen industrie krijgen hier geen ondersteuning meer voor. Indien ondersteuning gewenst is, zullen bedrijven dit zelf moeten regelen. Voor een beperkt aantal bedrijven bestaat de mogelijkheid om middels een subsidie hiervoor een financiële ondersteuning te krijgen.

Focus op ketenefficiency, duurzame energie en energiezorg

Maatregelen voor energiebesparing worden in EEP’s verdeeld in 3 categorieën:

 • Maatregelen in het eigen proces, de procesmaatregelen;
 • Maatregelen in de keten, zoals samenwerking met toeleveranciers, efficiënt transport;
 • Maatregelen gericht op (het opwekken van ) duurzame energie.

Op het gebied van proces efficiency zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet door de deelnemers aan de meerjarenafspraak. De komende periode wil de overheid meer aandacht geven aan maatregelen in de keten en duurzame energie. Daarnaast wordt de focus gelegd op het borgen van de besparingen, ook na 2020, door het controleren van de status van energiezorg bij de bedrijven.

Twee indiendata
Voor de EEP-ronde 2017-2020 wordt gewerkt met 2 indieningsdata. Alle deelnemers aan het MEE-convenant dienen hun EEP op 1 oktober 2016 in te dienen. De MJA3- deelnemers moeten ook hun EEP voor 1 oktober 2016 ingediend te hebben, met uitzondering van de volgende sectoren, die hebben 15 november 2016 als uiterste datum.

 • Aardappelverwerkende industrie
 • Afvalwaterzuivering Waterschappen
 • Chemische industrie MJA3
 • Fijn- en Grofkeramische industrie
 • Koel- en vrieshuizen
 • Gieterijen
 • Groenten & Fruitverwerkende industrie
 • ICT-sector
 • Margarine, Vetten, Oliën industrie
 • Metallurgische Industrie MJA3
 • Oppervlaktebehandelende industrie
 • Railsector
 • Rubber- en Kunststofindustrie
 • Textielservice bedrijven
 • Vleesverwerkende industrie

Bron: RVO.nl