Ook wagenpark moet verduurzamen

Bedrijven met een wagenpark ontkomen er niet aan om het vervoer te verduurzamen, omdat dit onderdeel is van de wettelijke verplichting voor energiebesparing. Dat concludeerden experts op een themabijeenkomst van energieadviseursvereniging FedEC tijdens de vakbeurs Energie.

EC_FedEC_logo.png

Namens De Kleijn heeft Maarten Smeding zitting in de werkgroep (w)instrumenten van FedEC. Deze commissie heeft als doel om enerzijds (FedEC) energieadviseurs te informeren over de ontwikkeling van (overheids) instrumenten en anderzijds ervaringen van de FedEC met deze instrumenten te delen met de overheid. De introductie van de EED in 2015 heeft ook vervoer als onderdeel van een energie-audit op de kaart gezet en als resultaat daarvan heeft de commissie (w)instrumenten voor FedEC een themabijeenkomst georganiseerd om energieadviseurs handvatten te geven hoe dit onderwerp verder kan worden uitgewerkt.

Vervoer in de milieuwetgeving

De verplichting voor bedrijven om vervoer te verduurzamen bestaat al sinds 1993, als onderdeel van de Wet Milieubeheer. Maar met de introductie van de Europese richtlijn voor energiebesparing (EED) in 2015 staat de verplichting voor vervoer bij grotere bedrijven goed op de kaart. Dat meldt Co de Smalen, voorzitter van het landelijk kernteam EED, dat bevoegde gezagen adviseert bij de beoordeling van energieaudits. De Smalen richt zich de laatste tijd meer op het onderwerp vervoer in de wetgeving, zo vertelde hij op een themabijeenkomst van FedEC. Volgens De Smalen is de tijd rijp voor een pakket erkende maatregelen bij vervoer.

Verslag

Lees het volledige verslag van de themabijeenkomst over duurzame mobiliteit.

Mobiliteitspartner

Voor een energie-adviseur die zich voornamelijk richt op de gebouwde omgeving of industrie is het onderwerp misschien nieuw en onbekend. Bedrijven die een aanzienlijk wagenpark hebben, hebben vaak ook een mobiliteitspartner, zoals bijvoorbeeld Arval, die kan helpen bij het in kaart brengen van het energieverbruik van het wagenpark. Als de doelstellingen van bedrijven verder reiken zijn er altijd gespecialiseerde bedrijven, zoals EVConsult, om mee te denken met het uitwerken van mobiliteitsoplossingen.

Oproep

De commissie (w)instrumenten inventariseert de behoefte aan meer informatie over oplossingen voor mobiliteit. FedEC-leden worden van harte uitgenodigd om hiervoor contact op te nemen met Maarten Smeding, commissielid met aandachtsgebied Mobiliteit.