Overheidsondersteuning in 2016

De overheid stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen en investeringen in energiebesparende projecten. Verschillende subsidieregelingen zijn hiervoor opgezet. Jaarlijks worden deze subsidieregelingen aangepast aan de laatste stand van techniek, de financiële middelen die beschikbaar zijn en de prioriteit die er in het beleid gesteld worden. Wat is de stand van zaken in 2016?

EIA subsidie

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt de ondernemer een belastingvoordeel bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De belangrijkste wijzigingen in 2016 ten opzichte van 2015 zijn hieronder opgesomd:

Algemeen:

  • De aftrekpercentage stijgt van 41,5% naar 58%. Het netto voordeel stijgt van circa 10% naar 14% bij een vennootschapsbelasting van 25%.

Wijzigingen in de specifieke maatregelen:
Diverse regelingen zijn van de lijst verdwenen, enkele voorbeelden:

  • T5 verlichting, LED noodverlichting en led spots zijn komen te vervallen. Alleen LED-buisarmaturen komen nog in aanmerking voor de EIA van 2016. De kosten voor de regelsystemen voor LED-buisarmaturen zijn ook subsidiabel.
  • Warmterugwinning uit afvalwater voor nieuwbouw is komen te vervallen.
  • De afvalgestookte installatie (nieuwbouw) is uit de regeling verwijderd, omdat de beschreven techniek inmiddels gangbaar is geworden.

    Toegevoegde maatregel:

  • Geïsoleerde snelloopdeuren voor koel/vries ruimte komen voortaan in aanmerking voor de EIA.

SDE+ subsidie

De SDE+ subsidie is een exploitatie subsidie voor de geproduceerde hernieuwbare energie over een periode van 5-12 jaar, afhankelijk van de categorie. Het budget dit jaar is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (exclusief de tender voor de uitrol van wind op zee). De belangrijkste hoofdwijziging is dat er dit jaar twee openstellingsrondes van elk € 4 miljard zijn. In de vrije categorie kunnen energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten per kWh. De SDE+ subsidie op hernieuwbare elektriciteit is niet van toepassing indien de elektriciteit zes uur lang negatief is.

MIA subsidie

Via de Milieu Investeringsaftrek subsidie (MIA) zijn bijvoorbeeld de kosten voor BREEAM-certificering aftrekbaar. BREEAM is een methode om gebouwen te beoordelen op duurzaamheid. Het nettovoordeel loopt op van 3% t/m 9% op de gebouwinvestering met een vennootschap belasting van 25% (exclusief advieskosten). Zowel renovatie van technisch noodzakelijke apparatuur en nieuwe gebouwen komen in aanmerking voor dit subsidievoordeel. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond en kosten voor sloop en aanschaf van een bestaand gebouw komen niet in aanmerking.

Voor meer informatie, neem contact op met Willem van Leeuwen