Overheidsondersteuning in 2017

De overheid stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen en investeringen in energiebesparende projecten. Hiervoor zijn verschillende subsidieregelingen opgezet. Jaarlijks worden deze subsidieregelingen aangepast aan de laatste stand van techniek, de financiële middelen die beschikbaar zijn en de prioriteiten die er in het beleid gesteld worden. In dit artikel zijn de belangrijkste wijzigingen in 2017 ten opzichte van 2016 weergegeven.

EIA subsidie

De Energie Investeringsaftrek (EIA) biedt ondernemers een belastingvoordeel bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder opgesomd:

 • Het aftrekpercentage daalt van 58% naar 55,5%. Het netto voordeel daalt hierdoor van circa 14,5% naar 13,9% bij een vennootschapsbelasting van 25%.
 • De minimale te bereiken energiebesparing is verlaagd, waardoor investeringen met langere terugverdientijden in aanmerking kunnen komen.
 • Het investeringsbedrag voor LED-verlichting komt niet meer in zijn geheel in aanmerking voor de EIA. Deze is afgetopt op € 20 per LED-buis en € 25 per 1.000 lumen voor overige armaturen.
 • Daarnaast komen aanwezigheids- en daglichtsensoren alleen nog in aanmerking voor de EIA bij bestaande verlichting.
 • Zonnecollectoren met een totale actief oppervlak van minder dan 200 m2 komen voortaan ook in aanmerking. Voorheen was dat 100 m2.
 • De aansluitingskosten op het net van zonnepanelen geplaatst op de grond of op water komen voortaan in aanmerking voor de EIA.
 • De volgende systemen voor koeling zijn toegevoegd aan de EIA lijst:
  • Immersie koeling voor dataservers door middel van natuurlijke circulatie van een vloeistof;
  • Energiezuinige koel- en/of condensoreenheid (kleinere installaties) voor het koelen van ruimtes tot maximaal 16°C;
  • Energiezuinige blazende luchtkoeler met EC ventilatoren voor het koelen en langdurig bewaren van fruit en agroproducten.

Voor meer informatie kijk op Energie Investeringsaftrek (EIA)

SDE+

Per 7 maart is het weer mogelijk om in te schrijven voor de SDE+ subsidie. De SDE+ subsidie is een exploitatie subsidie voor de geproduceerde hernieuwbare energie over een periode van 5 -12 jaar afhankelijk van de categorie. Het kabinet zal voor de eerste termijn € 6 miljard beschikbaar stellen en voor de tweede termijn zijn de voornemens om wederom € 6 miljard beschikbaar te stellen. Dit is € 3 miljard meer ten opzichte van vorig jaar. Het maximale basisbedrag in de SDE+ neemt af van € 0,15/kWh naar € 0,13/kWh.

Voor meer informatie kijk op Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) | RVO.nl

ISDE

De investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een investeringssubsidie voor zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidie op hybride warmtepompen is toegenomen.

Voor meer informatie kijk op Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) | RVO.nl

MIA/Vamil subsidie

Duurzame renovaties voor gebouwen volgens bijvoorbeeld BREEAM-NL, GPR gebouw of LEED BD+C vallen onder de Milieu Investeringsaftrek regeling. Maar ook de opzet van productieprocessen op basis van biomassa, efficiënte verwerking van (afval)water, duurzame stallen (veeteelt), duurzame mobiliteit en dergelijke, vallen onder deze regeling. Het netto voordeel is verlaagd met 2% ten opzichte van 2016. Daarnaast zijn de duurzaamheidseisen aangescherpt. Zowel renovatie voor technische noodzakelijke apparatuur en nieuwe gebouwen komen in aanmerking voor dit subsidievoordeel. Interieur- en inrichtingskosten, kosten voor grond, sloop en aanschaf van een bestaand gebouw, komen niet in aanmerking.

Voor meer informatie kijk op Mia en Vamil | RVO.nl