Realisatie efficiënte bakkerij met hulp van De Kleijn

In februari 2016 is Bakkersland gestart met de bouw van een nieuwe bakkerij in Aalsmeer. Na iets meer dan 8 maanden kwamen in oktober de eerste broden uit de oven. De Kleijn heeft zowel het ontwerp van de complete W-installatie als de technische bouwbegeleiding voor dit onderdeel verzorgd.

De inpakafdeling van Bakkersland Aalsmeer
De inpakafdeling van Bakkersland Aalsmeer

Vrijdag 10 februari hebben de medewerkers van De Kleijn samen met hun partners de nieuwe bakkerij bezocht. Aangezien verschillende medewerkers van De Kleijn een bijdrage hebben geleverd aan de realisatie van deze nieuwe (energie) efficiënte bakkerij, was de oplevering van deze bakkerij een mooie gelegenheid om ook het thuisfront kennis te laten maken met de inhoud van het werk van De Kleijn.

Bij aankomst werden de mensen van De Kleijn ontvangen door Jan Hageman van Bakkersland. Jan vertelde over de geschiedenis van Bakkersland en het ontstaan van de plannen om in Aalsmeer een nieuwe bakkerij te bouwen. Daarna nam Hans Lucassen van De Kleijn het woord om toe te lichten wat de rol van De Kleijn is geweest in het proces.

Hans Lucassen licht de rol van De Kleijn toe.
Hans Lucassen licht de rol van De Kleijn toe.

In 2011 zijn de eerste stappen al gezet. In 2014 is De Kleijn gevraagd om het W-gedeelte te ontwerpen. De Kleijn heeft de opzet en dimensionering van alle utilities, zoals stoom, warm-, koud- en leidingwater, aardgas, perslucht, klimaatbeheersing en riool verzorgd. De gevolgde stappen hierbij zijn:

 • Ontwerp: Hierbij is gekeken naar de juiste dimensionering, maar ook naar de meest energie-efficiënte oplossing. Hierbij is rekening gehouden met het bereiken van de juiste productkwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en dergelijke.
 • Technische specificaties: op basis van het ontwerp zijn de zaken, zoals flowdiagrammen en P&ID’s, lay-out tekeningen en technische specificaties opgesteld.
 • Aanbesteding: Met deze documenten was Bakkersland in staat om het ontwerp aan te besteden en zodoende van verschillende partijen vergelijkbare offertes te ontvangen.
 • Bouwbegeleiding: Tijdens de bouw is een medewerker van De Kleijn wekelijks op locatie geweest om te kijken of de installaties volgens specificatie gebouwd werden en bij geconstateerde knelpunten mee te denken over mogelijke oplossingen.
 • Oplevering: Tot slot heeft De Kleijn bij oplevering van de installaties gecontroleerd of alles werkt volgens design.

Mede dankzij de inspanningen van De Kleijn is de bakkerij in Aalsmeer één van de meest moderne en efficiënte industriële bakkerijen van Europa. Hierbij is het energieverbruik van de installaties minimaal, zonder concessies te doen op het gebied van productkwaliteit, betrouwbaarheid, onderhoudskosten etc. Dit is onder andere bereikt door het toepassen van de volgende energiebesparende maatregelen:

 • Door een slimme combinatie van luchtstromen via de luchtbehandelingskasten, wordt de warmte uit de ovenruimtes gebruikt om ruimtes zoals de expeditie, als ook de krattenwasruimte en krattenoplag te verwarmen.
 • De luchtbehandelingskasten zijn voorzien van een enthalpieregeling, waardoor optimaal gebruik gemaakt wordt van de buitenluchtcondities voor het bereiken van de juiste ruimtecondities. Hierdoor wordt verwarmen en koelen tot een minimum beperkt.
 • Restwarmte van de persluchtcompressoren wordt in de winter gebruikt voor ruimteverwarming. Daarnaast wordt warmte uit de oliekoelers gebruikt voor het verwarmen van het CV-systeem voor productie.
 • Rookgascondensors op de stoomketels voor verwarming van koud ketelvoedingswater.
 • Op de koelinstallatie van productie is een persgaskoeler aanwezig die tapwater verwarmt met restwarmte uit de koelmachine.
 • Warmteterugwinning uit de ovens is gepland ten behoeve van de diverse wassers.
 • Alle luchtbehandelings-, koeling- en verwarmingssystemen zijn geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem waar installaties aan/uit geschakeld kunnen worden op basis van kloktijden.
 • Ruimtes die maar af en toe worden gebruikt, zoals vergaderruimte, worden geschakeld met een klep in het luchtkanaal. Als deze niet worden gebruikt, wordt de luchttoevoer afgesloten en het debiet van de luchtbehandelingskast teruggeregeld door middel van energie-efficiënte ventilatoren.
 • Verlichting is geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem. Verschillende schakelgroepen (ruimten) kunnen aan/uit geschakeld worden op basis van kloktijden waardoor onnodig branden wordt vermeden.
 • Binnen in het gebouw is overal energiezuinige (led) verlichting toegepast.

Na de introductie heeft Jan zijn gasten rondgeleid door de bakkerij, waarbij speciale aandacht was voor alle nieuwe technieken zowel in het proces als ook bij de utilities, die deze bakkerij uniek maken in de wereld. Zowel werknemers als partners vonden de rondleiding erg leuk en interessant. Indrukwekkend om te zien hoe de machines het deeg eerst automatisch kneden, vervolgens in precies het goede formaat snijden, oprollen, in een bakblik laten glijden, vervolgens laten rijzen en uiteindelijk in de oven afbakken. De partners haakten enigszins af toen de rondleiding zich in de technische ruimtes vervolgde, maar een etentje was voor iedereen een mooie afsluiting van deze interessante ervaring.

Met dank aan Bakkersland, Jan Hageman en Hans Lucassen.