Uitvoering energieaudits voor de EED

Volgens de Europese richtlijn energie-efficiëntie (EED) moeten veel bedrijven voor 5 december 2015 een energieaudit laten uitvoeren. Ondertussen is het nagenoeg 5 december. Wat is de stand van zaken?

Zoals te verwachten viel, is de tijd tussen de bekendmaking van de regeling en de einddatum van 5 december 2015 te kort om voor alle bedrijven die vallen onder deze regeling een audit uit te voeren. De overheid heeft dan ook aangegeven dat het mogelijk is uitstel te krijgen voor de aanlevering van de auditrapportage, zolang er een plan van aanpak is.
De verwachting is dat heel veel bedrijven nog niet begonnen zijn met het opstellen van een plan van aanpak voor de audits van de EED. De komende tijd zullen deze bedrijven een schrijven krijgen van de overheid over het uitvoeren van een energieaudit.

Momenteel heeft De Kleijn diverse energieaudits in uitvoering bij bedrijven of zijn deze reeds uitgevoerd. De variëteit aan bedrijven en activiteiten is groot: constructiebedrijven, bakkerijen, op- en overslagbedrijven, producenten van zoetwaren, diervoeder etc.

Voor veel van deze bedrijven is het nieuwe materie. Hoe gaat een energieaudit in zijn werk en wat zijn de voordelen? Wij bezoeken uw bedrijf en brengen de situatie bij uw bedrijf in kaart. Daarvoor hebben we drie instrumenten:

  1. U. We bespreken met u het proces, wat gebeurt er in de fabriek, wat is belangrijk, welke knelpunten zijn er?
  2. Onszelf. We lopen door uw bedrijf, noteren gegevens van de grotere verbruikers, constateren zaken die (op energiegebied) goed geregeld zijn, of voor verbetering vatbaar zijn.
  3. Uw administratie. Met name energiefacturen, doordat hieruit blijkt wat u jaarlijks verbruikt en wat u voor energie betaalt. Dit is belangrijke informatie voor het bepalen van de haalbaarheid van projecten.

Op basis van de gegevens die het bedrijfsbezoek heeft opgeleverd, brengen we het energieverbruik van uw bedrijf in kaart. Dit levert vaak verrassende inzichten op. De verdeling is vaak toch anders dan medewerkers denken. Zie, als voorbeeld, de volgende energiebalans:

Energiebalans

Op basis van deze balans kan een plan voor besparingsmaatregelen worden opgesteld. Hierbij worden geen elementen overgeslagen, maar wordt wel eerst naar de grotere posten gekeken. Investeren in energiezuinige verlichting mag niet worden overgeslagen, maar levert slechts een beperkte besparing op de totale balans. Extra aandacht zal worden besteed aan de ventilatiesystemen.

Voorstellen voor energiebesparingsprojecten en een energiebesparingsplan worden gemaakt en met u besproken. Hierin worden de investeringskosten en de verwachte besparingen meegenomen.

Op basis van uw feedback wordt het definitieve rapport opgesteld. Vaak komen hier projecten uit voort waar bedrijven vooraf niet aan gedacht hebben. De frisse blik waarmee we uw bedrijf bekijken in combinatie met onze technische kennis en praktische ervaring zorgt voor interessante projecten.

Speciaal voor bedrijven met meerdere vestigingen met vergelijkbare activiteiten heeft De Kleijn een concernaanpak ontwikkeld. Hiermee kunnen de audits efficiënt worden uitgevoerd en leveren de audits een overzichtelijk plan van aanpak voor het gehele concern op.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Smeding of klik op de volgende link