Unilever verbetert efficiëntie olieverwarming

Onlangs heeft Unilever in haar margarine- en pindakaasfabriek in Rotterdam een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de olielosstations in gebruik genomen. Naast een verhoging van de betrouwbaarheid wordt met deze installatie een forse energiewinst behaald door het inzetten van restwarmte en het toepassen van efficiënte pompen. Door een goede voorbereiding was het mogelijk om binnen één dag om te sluiten van de oude naar de nieuwe installatie. De Kleijn heeft de engineering van dit project verzorgd en heeft technische ondersteuning geboden bij de realisatie en de in bedrijf name.

Unilever heeft een aantal stations voor het lossen van vrachtauto’s met oliën. Deze oliën dienen als grondstof voor de margarine en worden na het lossen ontlucht en verwarmd om vervolgens te worden opgeslagen in het tankenpark. De verwarming van oliën vindt plaats in warmtewisselaars door middel van een warmwater circuit. Dit warmwater circuit werd voorheen verwarmd met stoomheaters. Met de nieuwe installatie wordt de olie grotendeels verwarmd met restwarmte uit de WKK (Warmte Kracht Koppeling). Om dit te realiseren zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Van stoomheaters naar restwarmtebenutting

De oude stoomheaters zijn vervangen door een grote platen warmtewisselaar met een capaciteit van 1.500 kW. Deze warmtewisselaar is gekoppeld aan het restwarmte circuit van de WKK zodat de restwarmte uit de rookgassen van de WKK worden benut voor het verwarmen van de oliën. Hierdoor wordt bespaard op het gasverbruik van de stoomketel. Enerzijds omdat geen stoom meer nodig is voor het verwarmen van de olie, anderzijds omdat de warmteverliezen van de complete stoom- en condensaatleiding naar het olielosstation zijn geëlimineerd.

Oude stoomheaters en nieuwe platen warmtewisselaar:
Oude stoomheaters Nieuwe platen warmtewisselaar

Efficiënte pompen

De oude installatie was voorzien van een pompset die dateerde uit 1983. Deze pompen hadden een slecht pomprendement en waren voorzien van oude inefficiënte elektromotoren. Bovendien waren de pompen niet geregeld; continu werd de maximale hoeveelheid water gecirculeerd. Bij een beperkte warmtevraag werd een deel van het water via een bypass gecirculeerd. Dit zorgde voor een vernietiging van pompenergie. Bij de nieuwe installatie is een enorme verbeterslag gemaakt. Allereerst is aan de hand van clamp-on flowmetingen goed in kaart gebracht welke pompcapaciteit maximaal benodigd is. Hierdoor kon de capaciteit van de pompen perfect worden afgestemd op de behoefte. Door de sterk fluctuerende warmtevraag is ervoor gekozen de nieuwe circulatiepompen te voorzien van toerenregeling. Daarnaast is gekozen voor zeer efficiënte IE4-motoren, zodat ook bij deellast hoge motorrendementen worden behaald. De nieuwe pompen zijn voorzien van opgebouwde frequentieregelaars, zodat geen nieuwe besturingskast geplaatst hoefde te worden.

Oude circulatiepompen en nieuwe pompen met IE4 motoren:
Oude circulatiepompen Nieuwe pompen met IE4 motoren

Van open naar gesloten systeem

Het oude systeem voor het verwarmen van olie was een open circuit dat was voorzien van een buffertank. Dit zorgde voor een grote installatie met veel warme componenten en bijbehorende verliezen. In de nieuwe installatie is gekozen voor een compact gesloten verwarmingssysteem, voorzien van een expansievat. Hierdoor is het vloeroppervlak van de installatie met zo’n 70% afgenomen.

Een gedeelte van de oude installatie en de nieuwe installatie:
Een gedeelte van de oude installatie Nieuwe installatie

Door een goede voorbereiding, een slimme integratie van verschillende systemen en het toepassen van de nieuwste componenten is Unilever in staat geweest om op een relatief eenvoudige installatie een forse energieverbetering te realiseren. En dit alles zonder de productie te hoeven onderbreken.

Overzicht van besparingen

Samengevat heeft dit project tot de volgende besparingen geleid:

  • Stoombesparing door inzet van restwarmte uit WKK
  • Minder warmteverliezen leidingen en appendages
  • Verbetering rendement pompen en aandrijfmotoren
  • Capaciteit pompen afgestemd op behoefte, zodat deze op optimaal werkpunt draaien
  • Frequentieregeling voor optimalisatie in deellast
  • Besparing van vloeroppervlak