WKK eruit, warmtepomp erin

De energieprijzen bepalen vaak welke technologische keuze wel of niet rendabel is. De huidige verhouding tussen elektriciteitsprijzen en gasprijzen zorgt ervoor dat WKK’s (warmtekrachtkoppeling) steeds minder rendabel draaien, dit terwijl een warmtepomp juist rendabeler wordt. Om een warmtepomp in de industrie economisch rendabel in te zetten, is het van belang dat de warmtepomp veel draaiuren kan maken en met een goede COP (Coëfficiënt of Performance) kan draaien. Beide factoren zorgen er voor dat de warmtepomp een economisch voordeel geeft ten opzichte van een gasgestookt alternatief.

Ontwikkeling energieprijzen

In onderstaand figuur is de ontwikkeling van de energieprijzen in Nederland over de laatste 20 jaar weergegeven. Hierin is te zien dat de prijzen voor elektriciteit en gas continu fluctueren, maar over het algemeen de zelfde trend volgen.
Ontwikkeling energieprijzen
Momenteel bedraagt de gasprijs circa € 8,50 / GJ en de elektriciteitsprijs circa € 18 / GJ. Dit betekent dat de energiekosten van een warmtepomp met een COP van 2,0 net zo hoog zijn als de energiekosten van een gasgestookte installatie met een rendement van 95%! Een warmtepomp met een COP hoger dan 2,0 geeft dus al een besparing op de energierekening. We kunnen dus stellen dat de verhouding tussen elektriciteit- en gasprijs bepaalt bij welke COP een warmtepomp een financieel voordeel geeft.

Prijsverhouding elektriciteit en gas

Onderstaand figuur geeft de verhouding tussen gas- en elektriciteitsprijs over de afgelopen 20 jaar weer. Hierin is te zien dat de prijsverhouding sinds 2000 al zeer gunstig is voor warmtepompen. Hierdoor kunnen warmtepompen met relatief lage COP's toch voor een financieel voordeel zorgen. Tegelijkertijd zorgt deze prijsontwikkeling er voor dat WKK's steeds minder interessant worden.
Ontwikkeling prijsverhouding electriciteit en aardgas
Er moet echter niet worden vergeten dat de meerinvestering van een warmtepomp ten opzichte van een gasgestookt alternatief moet worden terugverdiend. Daarvoor is vaak een installatie met een COP van 3 of meer nodig. Voor veel toepassingen is deze COP eenvoudig te behalen.

Lees meer op onze website IndustrialHeatPumps.nl