Consultancy

De Kleijn biedt een compleet pakket aan diensten op het gebied van energievraagstukken gericht op industriële ondernemingen. De diensten zijn gericht op utilities, processen en warmteterugwinning. Doordat ieder productieproces anders is leveren wij maatwerk. Samen met de klant zoeken we naar de beste oplossing. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar energiebesparingen en investeringen, maar spelen betrouwbaarheid, voedselveiligheid, onderhoudskosten en bedieningsgemak een belangrijke rol.

Maatwerk voor vaak complexe productieprocessen vraagt om gedegen technische kennis en een analytisch vermogen. Daarom hebben alle consultants van De Kleijn minimaal een technische HBO of universitaire opleiding. Om de kennis op een nog hoger peil te krijgen werkt De Kleijn met specialisaties. Iedere consultant heeft zich verdiept in één of meerdere specialisaties door het volgen van aanvullende opleidingen, volgen van bijeenkomsten en bijhouden van de laatste ontwikkelingen op zijn vakgebied.

Onze aanpak

De Kleijn biedt een breed pakket aan diensten aan. Ieder project vraagt om een klantspecifieke aanpak. Hieronder is de globale aanpak omschreven. Voor een gedetailleerde aanpak van specifieke vragen verwijzen we naar de submenu's.

  1. In een eerste verkennend gesprek wordt de probleemstelling samen met de klant geformuleerd, het project wordt afgekaderd en de beschikbare informatie geïnventariseerd.
  2. Op basis van het eerste gesprek stel De Kleijn een projectvoorstel op met daarin het plan van aanpak, de resultaten van het project en een raming van kosten.
  3. Tijdens de startbijeenkomst wordt de aanpak van het project in detail doorgenomen. Tevens wordt de benodigde informatie verzameld. Vaak worden in deze fase metingen uitgevoerd door De Kleijn om ontbrekende informatie te verzamelen.
  4. De verzamelde informatie vormt de basis voor een eerste inventarisatie. Deze inventarisatie wordt aan de klant gepresenteerd en vervolgens wordt middels een brainstorm samen met de klant de oplossingsrichting bepaald.
  5. De Kleijn werkt de oplossingen in detail uit en presenteert de resultaten aan de klant. Samen met de klant worden de definitieve oplossingen geselecteerd en het traject voor de realisatie vastgesteld.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in één van onze consultancy diensten, neem dan contact met ons op.