Energiemonitoring

Het doel van energiemonitoring is het terugdringen van het energieverbruik en -kosten door het energieverbruik beter te beheersen en de energiebronnen efficiënter in te zetten. Energiemonitoring geeft niet alleen inzicht in het energieverbruik, ook afwijkingen in het functioneren van de installaties en de samenstelling van de grondstoffen kunnen met behulp van energiemonitoring worden gesignaleerd. Er zijn dus diverse redenen waarom bedrijven energiemonitoring implementeren.

Opzetten energiemonitoring systeem

Voor het opzetten van uw eigen energiemonitoringssyteem kunnen wij u van dienst zijn. Hierbij worden grofweg vier stappen doorlopen:

  1. Opstellen meetplan
  2. Installatie
  3. Implementatie
  4. Energiebeheer

Bij elk van deze stappen kunnen wij u ondersteunen. Een bruikbaar energiemonitoringsysteem begint met het opstellen van een goed meetplan, lees hier meer over het opstellen van een meetplan.

Voor meer informatie over het opzetten van een energiemonitoring systeem kunt u onze website www.EnergyMonitoring.nl raadplegen.

Online energiemonitoring

De Kleijn biedt online energiemonitoring via de software eSight aan. Via onze website EnergyMonitoring.nl kunnen onze klanten hun energieverbruik inzien. Daarnaast biedt eSight de mogelijkheid om het verbruik te monitoren op basis van energie prestatie indicatoren. Deze geven de mogelijkheid om in één oogopslag te zien of het energieverbruik is verbeterd of verslechterd.

Voor meer informatie over online energiemonitoring kunt u onze website www.EnergyMonitoring.nl raadplegen.

Monitoring Kantoor

Het kantoor van De Kleijn is ook voorzien van online energiemonitoring. Mede hierdoor zijn wij in staat geweest om het verbruik buiten kantooruren fors te reduceren. In onderstaande figuur is ons elektriciteitsverbruik gedurende een week weergegeven.
Energiemonitoring kantoor De Kleijn