Energieonderzoek

Onze praktische ervaring zorgt voor een praktisch uitvoerbaar energieplan.

Een energieonderzoek kunt u om diverse redenen laten uitvoeren. Het kan voortvloeien uit verplichtingen vanuit het activiteitenbesluit, de MJA of de EED. Maar uiteraard kan de motivatie ook vanuit het bedrijf zelf komen. Wat de reden ook is, u wilt uiteindelijk een duidelijk en uitvoerbaar energieplan. Naar aanleiding van een energieonderzoek kunnen immers vaak forse besparingen bereikt worden. De Kleijn voert het energieonderzoek uit met een diepgang die past bij de motivatie en wensen van de klant.
Door onze ruime ervaring met het realiseren van energiebesparingsprojecten kunnen we goed aangeven waar en hoe besparingen te realiseren zijn en wat een realistische planning is voor het uitvoeren van de maatregelen.

Prijsopgave energieonderzoek?

Denkt u dat een energieonderzoek ook voor uw bedrijf zinvol kan zijn, neem dan contact met ons op, of vraag direct een offerte aan.

Onze aanpak

Elk energieonderzoek begint met een analyse van de productieprocessen, de energie-installaties en het energieverbruik. De energieconsumptie analyse en daaruit volgende energiebalans leveren de aanknopingspunten voor de inventarisatie van alle mogelijkheden voor energiebesparing. Voor elke besparingsoptie worden de energiebesparing, raming van de investeringskosten en de economische haalbaarheid gegeven. Ook wordt aandacht besteed aan zaken als “Good Housekeeping”, organisatieaspecten en gedrag. Uiteraard wordt hierbij ook aandacht besteed aan de beschikbare erkende maatregelenlijsten. Vervolgens stelt De Kleijn in overleg met de opdrachtgever een energiebesparingsplan (EBP) op.

Specifieke energieonderzoeken

Naast de energieonderzoeken waarbij een heel bedrijf wordt doorgelicht verzorgt De Kleijn ook onderzoeken gericht op een specifieke gebruiker, installatie of warmteterugwinning. Gedacht moet worden aan: