Energie-audit in het kader van de EED

De Europese Commissie heeft in 2012 de energie-efficiëntie richtlijn (EED) opgesteld. Het doel van de richtlijn is om het energieverbruik in de hele unie te verlagen en verplicht lidstaten tot het nemen van maatregelen om het energieverbruik terug te dringen. Eén van de verplichtingen die hierin is opgenomen is dat grote bedrijven (meer dan 250 medewerkers, en/of een jaaromzet van € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen) elke vier jaar een energie-audit moeten uitvoeren. De eerste audit in het kader van de EED moet voor 5 december 2015 zijn uitgevoerd. De Kleijn kan deze energie audit voor u uitvoeren.

Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers, en/of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen euro, en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen moeten deze energie audit uitvoeren, met uitzondering van:

  • Bedrijven die deelnemen aan de MJA-3 of MEE (deze bedrijven hebben al een goedgekeurd energieplan);
  • Bedrijven die later dan 5 december 2011 een energieplan hebben opgesteld (energieplan moet wel binnen 4 jaar na uitvoering geüpdate worden);
  • Bedrijven die beschikken over ISO 50001 (energiemanagementsysteem), of ISO 14001 (Milieuzorgsysteem) met aanvullende module ISO 14051.

Het bevoegd gezag (vaak uw gemeente of milieudienst) is verantwoordelijk voor de handhaving met betrekking tot de energie-audits.

Offerte energie-audit EED?

Wilt u ook een audit in het kader van de EED uit laten voeren? Vraag dan eenvoudig een offerte aan.

Meer informatie?