Energiebeleidsovereenkomst (EBO)

Energie-efficiency staat bij veel bedrijven op de agenda, maar ook de overheid stimuleert bedrijven om energie te besparen. Overheid en bedrijfsleven werken dan ook vaak samen om hun doelstellingen op dit gebied te behalen. In Nederland gebeurt dit onder andere via de Meerjarenafspraken (MJA). In Vlaanderen geldt vanaf 2015 de Energiebeleidsovereenkomst (EBO). Net als bij de MJA ondersteunt De Kleijn ook bij de EBO bedrijven om hun energieplan op te stellen.

Bedrijven die onder de definitie van een ingedeelde energie-intensieve inrichting vallen, dienen zich te houden aan het Vlaams besluit energieplanning (Vlarem). Dit houdt in dat ze verplicht worden bepaalde energiebesparende maatregelen te nemen. Een manier om dat te doen is deelname aan de EBO.

De EBO is ingegaan op 1 januari 2015 en loopt tot 31 december 2020. Bedrijven moeten op 1 februari 2016 een goedgekeurd Energieplan hebben en zijn zelf verantwoordelijk voor het inschakelen van een externe door het verificatiebureau aanvaarde energiedeskundige. De Kleijn kan uw bedrijf ondersteunen bij het opstellen van het energieplan.

Voor meer informatie zie www.ebo-vlaanderen.be