Energie Efficiency Plan in het kader van de MJA

Bedrijven die deelnemen aan de Meerjaren afspraken Energieeffiency (MJA-3) hebben de verplichting om elke vier jaar een energie-efficiency plan (EEP) op te stellen. In dit plan wordt beschreven welke energiebesparende maatregelen een bedrijf gaat uitvoeren om te voldoen aan de inspanningsverplichting van 2% energiebesparing per jaar die aan het MJA gekoppeld is. Het meest recente plan is door de aan het MJA deelnemende bedrijven opgesteld in 2012 heeft een looptijd van 2013-2016.

De Kleijn heeft een groot aantal bedrijven uit onderstaande sectoren ondersteund bij het opstellen van dit plan:

  • Aardappelverwerkende industrie
  • Margarine, vetten en oliën (MVO)
  • Diervoeders
  • Koel- en vrieshuizen
  • Groente- en fruit
  • Zuivel
  • Suiker

Voor meer informatie over de MJA, zie www.rvo.nl/mja