Energieonderzoek in het kader van de wet milieubeheer (activiteitenbesluit)

Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 Nm3 gas per jaar verbruikt, bent u verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren waarvan u de kosten binnen 5 jaar terugverdient. Verbruikt u meer dan 200.000 kWh of 75.000 Nm3, dan kan het bevoegd gezag (bv. Provincie of gemeente) u vragen een energieonderzoek uit te voeren met als doel om dergelijke maatregelen te identificeren en op te nemen in een energiebesparingsplan.
Met het afsluiten van het energieakkoord is ook overeengekomen dat er meer gedaan wordt aan handhaving van het activiteitenbesluit. Hierdoor is de kans groter dat het bevoegd gezag u vraagt om een dergelijk verplicht energieonderzoek uit te voeren.

De Kleijn kan voor u een energiebesparingsonderzoek uitvoeren waarmee de mogelijke energiebesparingen voor uw bedrijf in beeld worden gebracht en waarmee u voldoet aan de onderzoeksverplichtingen in het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Het energieonderzoek en het daaruit volgend energiebesparingsplan voldoen aan de eisen die gesteld worden in de “Leidraad Energieadvies” en aan de richtlijnen volgens de “Circulaire Energie in de Milieuvergunning”.

Onze aanpak

Wij bezoeken uw bedrijf en brengen de situatie in kaart. Op basis van deze informatie stellen we een energiebalans op en werken we besparingsmaatregelen uit. Per maatregel wordt hierbij een overzicht gemaakt van:

  • Een omschrijving van de maatregel
  • Een raming van de investeringskosten
  • Een overzicht van energiebesparing en financieel voordeel

De bevindingen worden beschreven in een energiebesparingsplan. Dit plan wordt vervolgens met u besproken. Uit deze bespreking volgt het definitieve plan dat kan worden verzonden aan het bevoegd gezag.

Resultaat

Het resultaat van het energieonderzoek is een energiebesparingsplan dat voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag hier aan stelt. Het plan bevat onder andere:

  • een beschrijving van het totale bouwwerk of proces;
  • een overzicht van de totale energieinkoop, -opwekking en -teruglevering van het bestaande totale bouwwerk of proces;
  • een energiebalans, waarin tenminste 90% van het totale energiegebruik wordt toegedeeld aan individuele installaties en processen;
  • een overzicht van de mogelijkheden en kwantificering tot energiebesparing;
  • een overzicht van de door uitvoering van het advies noodzakelijke organisatorische en administratieve aanpassingen in de bedrijfsvoering;
  • een raming van de te verwachten investeringskosten en de te verwachten baten van de geadviseerde maatregelen;
  • een indeling van de energiebesparingsopties in zekere, voorwaardelijke en onzekere maatregelen.

Branches

De Kleijn heeft recent energieonderzoeken uitgevoerd voor:

Door ervaring met zowel consultancy als engineeringsprojecten komen we tot een praktisch uitvoerbaar energieplan.

Offerte energieonderzoek wet milieubeheer?

Wilt u ook een energieonderzoek uit laten voeren? Vraag dan eenvoudig een offerte aan.