Haalbaarheidsstudie

Een haalbaarheidsstudie is in veel gevallen gericht op een specifiek idee of project, waarvoor inzicht is vereist in de technische en economische haalbaarheid. Dit kan een project zijn op het gebied van bijvoorbeeld warmteterugwinning, warmtelevering aan derden of procesoptimalisatie.

Onze aanpak

Een typische haalbaarheidsstudie start met een bedrijfsbezoek waarbij de aanpak van het project wordt besproken, informatie wordt verzameld en uitgangspunten worden vastgesteld. Soms kan het zinvol zijn dat bepaalde uitgangspunten nauwkeuriger worden bepaald aan de hand van metingen. Op basis van de verzamelde informatie worden de energiestromen in kaart gebracht en worden energie- en massabalansen opgesteld. Vervolgens wordt een globaal ontwerp gemaakt van de (aanpassingen aan de) installatie waar de studie zich op richt. Op basis van dit ontwerp worden voor de hoofdcomponenten offertes aangevraagd zodat een inschatting van de investeringskosten kan worden gemaakt. Daarnaast worden de besparingen op het energieverbruik en eventueel andere financiële voordelen vastgesteld. Hieruit volgt een terugverdientijd. In een beknopte rapportage worden de resultaten van de studie samengevat en dit rapport wordt samen met de opdrachtgever besproken.

Als uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat een project zinvol is, dan kan De Kleijn u ook ondersteunen bij de verdere uitwerking en realisatie van het project. Bekijk hiervoor onze engineering diensten.

Meer informatie?

Denkt u dat een haalbaarheidsstudie ook voor uw bedrijf interessant kan zijn, neem dan contact met ons op.