Koeltechnisch onderzoek

Tijdens een koeltechnisch onderzoek beoordelen we de huidige installatie op instellingen, regelingen en algemene opzet. Ook inventariseren wij de koudevragers en beoordelen we of de koudevraag verminderd kan worden. Op basis van het onderzoek adviseren wij ten aanzien van de mogelijke optimalisatie van de koelinstallatie en vermindering van de koudevraag. Daarnaast adviseren wij bedrijven over welke keuze zij het beste kunnen maken bij de uitfasering van koudemiddel R22.

Onze aanpak

Een koeltechnisch onderzoek start met een bedrijfsbezoek waarbij de koelinstallaties en de gekoelde ruimtes en processen gedetailleerd in kaart worden gebracht. Daar waar nodig worden metingen verricht om een beter beeld te krijgen van de temperaturen, opgenomen vermogens, lucht- en koudemiddel debieten, etc. Op basis van deze gegevens wordt een energiebalans voor de koelinstallatie opgesteld. Hieruit volgt de totaal opgewekte koude en de verdeling van de koude. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijkheden om de koelinstallatie te optimaliseren. Op basis van de benodigde aanpassingen wordt een raming van de investeringskosten gemaakt. De resultaten worden verwerkt tot een rapportage die een overzicht van de huidige installatie en de verbetermogelijkheden bevat. De resultaten worden samen met de opdrachtgever besproken.

Uit een koeltechnisch onderzoek kan blijken dat aanpassingen aan de koelinstallatie noodzakelijk zijn. De Kleijn kan u ondersteunen bij de verdere uitwerking en realisatie van deze aanpassingen, zie hiervoor onze engineering diensten.

Vraagstukken waar we u bij kunnen helpen:

  • Onze koelinstallaties verbruiken veel elektriciteit. Hoe kunnen we dit verminderen?
  • Wij hebben veel last van ijsvorming in onze vriescellen. Hoe kan dit worden verminderd?
  • Wij hebben koelinstallaties met R22 en willen dit uitfaseren. Hoe kunnen we dit het beste doen?
  • We willen extra verbruikers aan onze koelinstallatie koppelen. Is dit mogelijk?
  • Wij willen de capaciteit van onze vriestunnels vergroten. Wat is hiervoor de beste oplossing?

Meer informatie?

Denkt u dat een koeltechnisch onderzoek voor uw bedrijf zinvol is, neem dan contact met ons op.