Meetcampagne

Door metingen krijgen bedrijven meer inzicht in de installatie en worden problemen of verbeterpunten gesignaleerd. Vaak wordt door een kleine investering veel winst behaald. De Kleijn gebruikt eigen metingen om de uitgangspunten vast te leggen bij de start van een project. Daarnaast meten we ook vaak bij bedrijven met als doel het optimaliseren van processen, installaties of utilities.

Bekijk hier een overzicht van onze meetapparatuur.

Onze aanpak

Een succesvolle meetcampagne start met een gedegen voorbereiding. Er wordt een meetplan opgesteld (wat moet waar gemeten worden). Hieruit volgt welke meetapparatuur benodigd is en wordt de opdrachtgever geïnformeerd welke (technische) voorzieningen benodigd zijn. Denk hierbij aan het verwijderen van isolatie, het aanbrengen van meetopeningen of het beschikbaar stellen van een hoogwerker. Vervolgens wordt het moment vastgesteld waarop de metingen het beste kunnen worden uitgevoerd. Het is hierbij van belang dat de installatie waaraan gemeten wordt in bedrijf is. Bij korte meetcampagnes worden alle metingen op één dag uitgevoerd. Bij langere campagnes wordt de meetapparatuur geïnstalleerd en na bijvoorbeeld een week weer opgehaald. De meetresultaten worden vervolgens uitgewerkt en geanalyseerd. Indien gewenst worden aanbevelingen gedaan om de installatie te verbeteren. De resultaten worden met de opdrachtgever besproken.

Resultaten

De diverse meetcampagnes hebben veel zaken aan het licht gebracht, enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • warmtewisselaars die ingaande vloeistofstromen afkoelen in plaats van opwarmen;
 • luchtdrogers waar lucht vochtiger uitkomt dan in gaat;
 • versleten vloeistofpompen;
 • verstopte leidingen;
 • verkeerd om lopende vloeistofstromen;
 • verkeerde regelingen;
 • niet goed ingestelde setpoints;
 • te kleine en vervuilde warmtewisselaars.

Vraagstukken waar we u bij kunnen helpen:

 • We willen de productie opvoeren maar onze koelers hebben niet voldoende capaciteit, kunnen jullie hier aan meten en een advies geven over aanpassing van de koelers?
 • We hebben een probleem met ons heetwater systeem. In de winter worden sommige ruimtes niet warm, kunnen jullie aan onze installatie meten en het probleem oplossen?
 • Volgens ons zijn de regelingen in ons ketelhuis niet optimaal, kunnen jullie waterstromen over de rookgascondensor een week lang loggen en een advies uitbrengen voor verbetering?
 • We denken dat niet al onze NH3 compressoren goed functioneren, kunnen jullie dit meten?

Online Monitoring

De Kleijn levert ook online energiemonitoring systemen. Hiermee kan de efficiency van een installatie continu worden geregistreerd en bewaakt, waardoor afwijkingen tijdig worden opgemerkt. Energiemonitoring geeft inzicht in de energiestromen en biedt handvatten om het verbruik te verminderen. Lees hier meer over energiemonitoring.

Meer informatie?

Denkt u dat een meetcampagne in uw bedrijf zinvol is, neem dan contact met ons op.