Meetapparatuur

De Kleijn bezit diverse meetapparatuur om de energiestromen in uw bedrijf in kaart te kunnen brengen. Parameters die wij onder andere kunnen meten zijn vloeistofdebiet, luchtsnelheid, temperatuur, vochtigheid en drukverschil.

Vloeistofdebiet

De Kleijn heeft een ultrasone flowmeter. Hiermee kunnen we in feite door de leidingen heen kijken. We bepalen de hoeveelheid flow die door een leiding gaat, de flowrichting, maar ook of er bijvoorbeeld lucht in de leiding zit. De draagbare flowmeter heeft een ultrasoon sensorpaar dat op de buitenkant van een leiding wordt geklemd. Naast water zijn allerlei andere vloeistofsoorten te meten, zoals bijvoorbeeld melk, olie of ammoniak. De meter heeft een logfunctie zodat gedurende langere periode kan worden gemeten.
Flowmeting debietmeter

Luchtsnelheid

Met een vleugelwielluchtsnelheidsmeter kunnen we in afzuigkanalen en rookgaskanalen de luchtstroom tot ca. 250 °C meten. Met deze gegevens kunnen we in combinatie met temperatuurmetingen bepalen hoeveel energie er het proces in- en uitgaat. Ook kunnen we de verdeling van proceslucht over de verschillende installaties vaststellen.

Temperatuur en luchtvochtigheid

De condities van in- en uitgaande luchtstromen bepalen we door het meten van de zogenaamde droge- en natteboltemperatuur. Hieruit kunnen we de energie- en vochthoeveelheden in de luchtstroom bepalen. In combinatie met de luchtsnelheid en de specificaties van het kanaalwerk weten we dan precies hoeveel energie de fabriek in- en uitgaat. Door het meten van de oppervlaktetemperatuur van leidingen en machines kunnen we bepalen hoeveel warmteverlies er plaatsvindt, maar ook is het een hulpmiddel om de bedrijfstemperatuur van apparatuur vast te stellen. Met onze datalogger kunnen we gedurende een langere periode tot maximaal 10 temperaturen tegelijkertijd loggen, eventueel in combinatie met relatieve vochtigheid en debietmetingen.

Drukverschil

Met de drukverschilmeter is het mogelijk om bijvoorbeeld de prestatie van een ventilator te bepalen of de drukverliezen in een luchtkanaal te meten.

Tocht

Met onze tochtmeter kunnen we zeer lage luchtsnelheden meten. Dit is met name interessant bij ventilatieonderzoeken. Hierdoor kunnen luchtstromen door deuropeningen nauwkeurig worden bepaald. Met behulp van rookstaafjes kunnen we de luchtstromen ook visueel maken.

Inregelinstrument

Met het TA-CMI inregelinstrument is het mogelijk om het drukverschil te meten over een Tour en Anderson inregelafsluiter. Op basis hiervan berekent het apparaat automatisch het debiet over de afsluiter, waardoor het mogelijk is om leidingsystemen in te regelen. Met dit instrument is De Kleijn in staat om bij de inbedrijfname van systemen zelf ook het inregelen te verzorgen. Zo zijn we er zeker van dat het systeem wordt ingeregeld zoals het volgens het ontwerp bedoeld was.