Procesoptimalisatie

Processen vormen het hart van elk industrieel bedrijf. Het is daarom vanzelfsprekend dat deze zo optimaal mogelijk moeten lopen. Veel projecten die De Kleijn uitvoert, hebben te maken met productieprocessen en het optimaliseren hiervan. Dit komt door de directe link tussen energiebesparing en procesoptimalisatie. Door het besparen van energie in een productieproces krijg je onherroepelijk te maken met de diverse facetten van het proces zelf, zoals bijvoorbeeld productkwaliteit, storingsgevoeligheid en veiligheid.

De Kleijn heeft in de loop der jaren veel kennis opgebouwd over productieprocessen en de mogelijkheden om optimalisaties door te voeren in processen. Hierdoor zijn we in staat om projecten uit te voeren die zich niet alleen richten op energiebesparing, maar ook procesoptimalisatie als hoofddoel kunnen hebben. De projecten van De Kleijn op het gebied van procesoptimalisatie richten zich vaak op processen waarbij de energetische component belangrijk is.

Onze aanpak

Een project dat zich richt op procesoptimalisatie wordt gestart met het goed in kaart brengen van de huidige situatie. Indien mogelijk worden metingen verricht om de procescondities nauwkeurig te bepalen. De verdere uitwerking kan per project sterk variëren. Vaak worden door de klant enkele oplossingsrichtingen aangedragen, die door ons worden getoetst op technische uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid. Wij kunnen echter ook zelf zoeken naar mogelijkheden om uw proces te optimaliseren. Door onze kennis en ervaring leidt dit vaak tot mooie oplossingen, waarbij we veel waarde hechten aan de eenvoud en betrouwbaarheid.

Vraagstukken waar we u bij kunnen helpen:

  • Wij vermoeden dat ons proces efficiënter kan, maar weten niet precies hoe.
  • Ons proces heeft een te lage capaciteit. Hoe kan deze capaciteit worden vergroot?
  • We willen een extra processtap implementeren. Hoe kan dit op een energetisch efficiënte manier worden gerealiseerd?
  • Wij hebben processen met veel restwarmte terwijl andere processen vraag naar warmte hebben. Kan dit efficiënter worden opgezet?

Meer informatie?

Denkt u dat uw processen ook geoptimaliseerd kunnen worden, neem dan contact met ons op.