Technische inspectie

Een jaarlijkse controle van de efficiency van een installatie is belangrijk. Veelal blijken installaties na verloop van tijd niet meer te functioneren zoals ooit is bedacht. Tijdens een technische inspectie meten we, controleren we regelingen en setpoints en geven we aan hoe de efficiency verbeterd kan worden.

Onze aanpak

Een technische inspectie start met een goede voorbereiding. Dit houdt in dat tekeningen en specificaties van de installatie worden verzameld en een eventueel vorig inspectierapport wordt bestudeerd. Vervolgens wordt de inspectie ter plaatse uitgevoerd. Hierbij dient de installatie in bedrijf te zijn. Indien mogelijk worden metingen verricht om de voornaamste procescondities vast te stellen. De meetresultaten worden vergeleken met de ontwerpcondities en de geconstateerde problemen of verbeterpunten worden vervolgens verwerkt tot een inspectierapport. De rapportage wordt ten slotte toegelicht aan de opdrachtgever.

Online monitoring

De Kleijn levert ook online energiemonitoring systemen. Hiermee kan de efficiency van een installatie continu worden geregistreerd en bewaakt, waardoor afwijkingen tijdig worden opgemerkt. Energiemonitoring geeft inzicht in de energiestromen en biedt handvatten om het verbruik te verminderen. Lees hier meer over energiemonitoring.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in een technische inspectie door De Kleijn, neem dan contact met ons op.