Ventilatieonderzoek

In een ventilatieonderzoek inventariseren wij de aanwezige ventilatiesystemen en voeren metingen uit. Op basis hiervan worden warmte- en vochtbalansen opgesteld waarna de uitgangspunten voor verbetering van het binnenklimaat worden vastgesteld. Dit resulteert in een adviesrapport met een gedetailleerd plan van aanpak, met flowdiagrammen en investeringskostenraming.

Onze aanpak

Een ventilatieonderzoek start met een bedrijfsbezoek van één of meerdere dagen waarbij de ventilatiesystemen gedetailleerd in kaart worden gebracht. Daar waar nodig worden metingen verricht om luchtstromen, temperaturen en tocht nauwkeurig te bepalen. Op basis van deze gegevens wordt voor elke ruimte en/of ventilatiesysteem een luchtbalans opgesteld. Vervolgens wordt gekeken naar mogelijkheden om de ventilatiesystemen te optimaliseren. Van elke mogelijkheid wordt een flowdiagram en eventueel een layout tekening opgesteld. Op basis van de benodigde aanpassingen wordt een raming van de investeringskosten gemaakt. De resultaten worden verwerkt tot een rapportage die een overzicht van de huidige installatie en de verbetermogelijkheden bevat. De resultaten worden samen met de opdrachtgever besproken.

Uit een ventilatieonderzoek kan blijken dat aanpassingen en/of uitbreidingen aan de ventilatiesystemen noodzakelijk zijn. De Kleijn kan u ondersteunen bij de verdere uitwerking en realisatie van deze aanpassingen, zie hiervoor onze engineering diensten.

Vraagstukken waar we u bij kunnen helpen:

  • We hebben vochtproblemen in onze productieruimtes, hoe komen we hier van af?
  • Op hete zomerdagen wordt onze productieruimte te heet, hoe kunnen we dit oplossen?
  • We gaan onze fabriek uitbreiden, heeft ons bestaand ventilatiesysteem hiervoor voldoende capaciteit?
  • Onze ventilatiesystemen verbruiken veel energie, kunnen we hierop besparen?

Meer informatie?

Denkt u dat dat een ventilatieonderzoek voor uw bedrijf zinvol is, neem dan contact met ons op.