Warmtestudie

Veruit het grootste deel van het warmtegebruik in de industrie wordt als restwarmte geloosd. Of het nu gaat om de koellucht van compressoren, warme afvalwaterstromen, rookgassen of uitlaatlucht van drogers, al deze stromen hebben een energie-inhoud die in potentie kan worden hergebruikt. Reductie en hergebruik van restwarmte biedt voor de industrie de belangrijkste kans om het energieverbruik te reduceren.

Reductie van restwarmte heeft een impact op de gehele warmtehuishouding. Het is daarom van belang dat een integrale aanpak wordt gehanteerd, waarbij de totale warmtehuishouding in de fabriek wordt doorgelicht. Door middel van een warmtestudie kunnen we uw warmtevragers en restwarmtebronnen in kaart brengen en komen we tot voorstellen om deze warmtestromen op een economisch rendabele manier met elkaar te verbinden.

Onze aanpak

Een typische warmtestudie start met een bedrijfsbezoek van één of meerdere dagen waarbij alle restwarmtebronnen en warmtevragers worden geïnventariseerd. Om warmtestromen nauwkeuriger in beeld te brengen worden hierbij vaak ook metingen uitgevoerd. Op basis van de verzamelde gegevens en berekeningen wordt per processtap bepaald wat de warmtevraag is en hoeveel restwarmte vrijkomt, inclusief bijbehorende temperatuur, debiet en beschikbaarheid. Tijdens een brainstorm met een brede vertegenwoordiging van het bedrijf worden alle mogelijke maatregelen geïdentificeerd. Uit de lijst van geïdentificeerde maatregelen worden de meest rendabele maatregelen geselecteerd welke verder uitgewerkt worden. Per maatregel wordt een omschrijving gegeven en worden de investeringen en besparingen bepaald. De resultaten worden samengevat in een rapport en worden samen met de opdrachtgever besproken. De ervaring leert dat het resultaat van een warmtestudie een lijst van rendabele maatregelen oplevert waarmee de warmtevraag met 10 tot 20% reduceert.

De meeste fabrieken waar De Kleijn een warmtestudie heeft uitgevoerd maken aan de hand van de resultaten een meerjarenplan voor de uitvoering van de maatregelen. De Kleijn kan bij de verdere uitwerking en realisatie van de projecten ondersteunen, zie hiervoor onze engineering diensten.

Meer informatie?

Denkt u dat een warmtestudie ook voor uw bedrijf zinvol kan zijn, neem dan contact met ons op.