Engineering

De Kleijn heeft door de jaren heen voor een groot aantal projecten, voor zowel utilities, klimaatinstallaties als procesequipment de engineering verzorgd. Uitgangspunt is altijd om samen met de klant tot een goed doordacht concept te komen waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt tussen investeringskosten, energieverbruik, onderhoudskosten en gebruiksgemak. Door de onafhankelijkheid van de Kleijn kunnen we tot de beste oplossing komen voor de klant, zonder beïnvloed te worden door economische belangen. Resultaat van de engineering is een gedetailleerd technisch ontwerp waarop diverse partijen een vergelijkbare offerte kunnen aanbieden.

Nadat de engineeringsfase is doorlopen blijven we vaak bij het project betrokken door technische ondersteuning te geven bij de aanbesteding en realisatiefase. Tijdens de oplevering van de installatie, controleren we de installatie en voeren we metingen uit om de prestaties van de installatie te controleren.

Onze aanpak

Om van een idee tot een werkende installatie te komen doorlopen we meestal 4 stappen:

Principeontwerp

Tijdens het principeontwerp worden de uitgangspunten vastgesteld. Op basis van de uitgangspunten en de overige wensen van de klant wordt een principeontwerp opgesteld, bestaand uit een flow diagram en een beknopte omschrijving van de installatie. Indien wenselijk kan een gedetailleerde kostenraming en planning gemaakt worden. Het ontwerp wordt aan de klant gepresenteerd en besproken. Vaak gebruikt de klant deze informatie om tot een definitieve beslissing te komen voor de investeringen. Lees meer...

Detailontwerp

De Kleijn werkt de installatie in detail uit. Op basis van de uitgangspunten worden gedetailleerde ontwerpberekeningen gemaakt zoals leidingdiameters, drukval en capaciteiten. De werking wordt vastegelegd in een P&ID en regelbeschrijving. De hoofdcomponenten worden in detail gespecificeerd en overzichten van vermogens en stuursignalen van de elektrische componenten worden gemaakt. Lees meer...

Bestek & aanbesteding

Op basis van het detailontwerp wordt een bestek (technische omschrijving) opgesteld waarin een omschrijving van het project en alle technische specificaties worden opgenomen. Samen met de klant worden een aantal partijen geselecteerd welke een aanbieding kunnen maken. Tijdens de aanbesteding beantwoordt De Kleijn alle technische vragen. Aan het einde van het traject controleren we de aanbieding inhoudelijk. Lees meer...

Realisatie

Na de aanbesteding houden de werkzaamheden van De Kleijn niet op. Tijdens de realisatie biedt De Kleijn technische ondersteuning. De planning en voortgang van het project wordt gewaarborgd en technische vragen worden beantwoord. Bij de oplevering van het project controleert De Kleijn de installatie. Verder geven we ondersteuning bij trainingen voor de gebruikers van de installatie. Lees meer...

Type installaties

We kunnen onder andere de volgende industriële installaties voor u ontwerpen:

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in onze engineeringsdiensten, neem dan contact met ons op.