Bestek & Aanbesteding

Een aanbestedingstraject is een goede manier om van verschillende aanbieders vergelijkbare offertes te verkrijgen voor het realiseren van een nieuwe installatie. In deze fase verzorgt De Kleijn de volgende werkzaamheden:

  • opstellen van een bestek. Het detailontwerp vormt de basis voor dit aanbestedingsdocument. Hier wordt een duidelijke omschrijving aan toegevoegd van de werkzaamheden die wel en niet onderdeel zijn van het project. Ook onderdeel van het bestek zijn planning, de aanbestedingstermijn, etc.
  • benaderen van diverse partijen om op basis van het opgestelde bestek een offerte uit te brengen. Indien gewenst wordt een afspraak op locatie gemaakt om de werkzaamheden toe te lichten en vragen van de aanbieders te beantwoorden.
  • beoordelen van de uitgebrachte offertes. Hierbij wordt gekeken of de offertes compleet zijn en aansluiten bij het opgestelde bestek. Desgewenst kan een aangepaste offerte worden opgevraagd. Op basis van de prijs en kwaliteit van de aanbiedingen wordt geadviseerd welke partij de beste aanbieding heeft gedaan.

Het resultaat van het aanbestedingstraject is een opdrachtverstrekking aan de partij die het beste aan uw wensen voldoet. Het project kan nu worden gerealiseerd. Tijdens de realisatiefase kan De Kleijn het project management op zich nemen.