Detail ontwerp

Als op basis van het principeontwerp wordt besloten om tot realisatie over te gaan, wordt een detailontwerp opgesteld. Het detailniveau wordt hierbij volledig afgestemd op de wensen van de klant. In deze fase voeren wij o.a. de volgende werkzaamheden uit:

  • opstellen van Proces & Instrumentatie Diagrammen (P&ID’s);
  • uitvoeren van gedetailleerde ontwerpberekeningen zoals drukvalberekeningen en expansieberekeningen;
  • maken van opstellings- en leidinglooptekeningen;
  • opstellen van technische specificaties van componenten;
  • opstellen van functionele omschrijvingen van regelingen.

Deze documenten bevatten alle informatie die nodig is om de installatie te kunnen bouwen. Een volgende stap is het uitvoeren van een aanbestedingstraject, lees hierover meer bij Bestek & Aanbesteding.