Principe ontwerp

We maken onderscheid tussen een principe- en detailontwerp. Bij het principeontwerp wordt nagedacht over de meest efficiënte systeemopzet. Om tot een principeontwerp te komen worden onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

  • maken van de benodigde ontwerpberekeningen;
  • maken van een systeembeschrijving;
  • opstellen van een flowdiagram;
  • maken van een investeringskostenraming. Voor de hoofdcomponenten vragen we offertes aan, voor de overige componenten putten we uit onze ervaring in vergelijkbare projecten.

Met het principeontwerp zijn onze klanten in staat om een gefundeerde investeringsbeslissing te nemen. Het principeontwerp vormt de basis voor het detailontwerp.