Bakken en roosteren

In de voedingsmiddelenindustrie komen diverse processen voor waarbij producten worden gebakken of geroosterd. Voorbeelden hiervan zijn het bakken van friet en chips in bakovens en het roosteren van pinda's in roosterovens.

Enkele mogelijkheden om bak- en roosterprocessen efficienter te maken zijn:

  • Toepassen van een efficient verwarmingssysteem
  • Reduceren van de luchttoevoer/luchtverversing
  • Benutten van de restwarmte uit het bakproces

De Kleijn heeft veel ervaring met de optimalisatie van bak- en rooster processen. Voor de aardappelverwerkende industrie hebben wij systemen ontworpen om restwarmte uit bakdampen terug te winnen. Deze systemen zijn wereldwijd in tal van aardappelverwerkende fabrieken toegepast. Daarnaast hebben we diverse projecten uitgevoerd waarbij we bakovens en roosterovens hebben geoptimaliseerd door bijvoorbeeld het aanpassen van ventilatorregelingen.

Meer informatie?

Wilt u uw bakproces verbeteren, neem dan contact met ons op.