Overzicht van typen drogers

Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe drogers en indirecte drogers. De meeste typen drogers behoren tot één van deze categoriën.

Directe drogers

Bij directe drogers komt het verwarmingsmedium (lucht) in contact met het product. De verdamping wordt gerealiseerd door overdracht van vocht naar de lucht, waarbij de temperatuur van de lucht afneemt. Er vindt overdracht van warmte en overdracht van vocht plaats.

Voorbeelden van directe drogers zijn:

Warmteoverdracht bij directe drogers
De warmteoverdracht vindt plaats door een temperatuurverschil tussen lucht en productoppervlak en wordt beschreven met:

Φ’’warmte = h * (Tg – Tnb) (W/m2)

  • h (W/m2K) = warmteoverdrachtscoëfficient
  • Tg (°C) = temperatuur lucht
  • Tnb (°C) = temperatuur productoppervlak, deze is normaal gesproken gelijk aan de natte bol temperatuur van de lucht

Vochtoverdracht bij directe drogers
De vochtoverdracht vindt plaats door een concentratieverschil tussen lucht en productoppervlak en wordt beschreven met:

Φ’’massa = k * (cs – cf) (kg/s*m2)

  • k (m/s) = vochtoverdrachtscoëfficient
  • cs (kg/m3) = vochtconcentratie van de lucht in verzadigde toestand bij de oppervlakte temperatuur van het product
  • cf (kg/m3) = vochtconcentratie van de lucht

Indirecte drogers

Bij indirecte drogers (ofwel contactdrogers) komt het verwarmingsmedium niet in contact met het product. De verdamping wordt gerealiseerd door de temperatuur van het product te verhogen. Door verwarmen wordt de dampspanning van het vocht in het product gelijk met de atmosferische druk, dit komt doordat de temperatuur van het vocht toe neemt richting het kookpunt.

Voorbeelden van indirecte drogers zijn:

Overige droogmethoden

Naast de hiervoor genoemde droogmethoden zijn er nog andere droogprincipes die niet tot de categorie directe of indirecte drogers toegeschreven kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: