Banddroger

Principe banddrogerIn een banddroger wordt het product op een band gebracht. Deze band transporteert het product horizontaal door de droger. Verwarmde lucht wordt door de band en product geblazen. De verwarmde lucht neemt vocht op van het product, waardoor er wordt gedroogd. De verwarmde lucht wordt vaak meerdere keren door de productband gecirculeerd alvorens het naar buiten wordt afgevoerd. De lucht wordt op temperatuur gehouden door middel van verwarming. Dit kan met verwarmingsbatterijen in de droger en eventueel in de aanvoerlucht van de droger, maar kan ook door middel van direct gasgestookte branders in de luchttoevoer.

Banddroger in het Mollierdiagram

In onderstaand Mollierdiagram is een typisch proces met banddroger ingetekend:
Mollierdiagram Banddroger
In het Mollierdiagram zijn de volgende punten zichtbaar:

 1. Opgewarmde lucht voor droogband;
 2. Vochtige afgekoelde lucht na droogband;
 3. Droge koude buitenlucht;
 4. Voorverwarmde buitenlucht;
 5. Menglucht.

Inzetgebied en toepassingen

Een banddroger is een van de meest toegepaste drogers in de industrie. Een voorwaarde is dat het product op een band kan liggen en de lucht door het product stromen. Een banddroger wordt daarom niet toegepast bij het drogen van vloeistoffen, kleverige producten en producten met een laag droge stof gehalte die als één massa op de band komen te liggen, waardoor geen/minimale luchtdistributie door het product mogelijk is.

Een banddroger wordt toegepast in het volgende bereik:

 • Temperatuur: 20...120 °C
 • Vochtigheid: 30...90 %rv
 • Droge stof percentage: 1...95%

Regelingen en optimalisatie

Er zijn een aantal parameters die de droogcapaciteit en droogkwaliteit van een banddroger beïnvloeden:

 • Temperatuur
 • Vochtigheid
 • Luchtstroming
 • Verblijftijd / laagdikte

Temperatuur
De temperatuur is een belangrijke parameter en beïnvloed in grote mate de warmte- en vochtoverdracht in een banddroger. De temperatuur is over het algemeen goed regelbaar. Bij drogers met verwarmingsbatterijen kan de toevoer van water of stoom worden geregeld en bij direct gasgestookte drogers kan het brander vermogen worden geregeld om de drogertemperatuur te beïnvloeden.

Vochtigheid
Naast de temperatuur wordt de capaciteit van een banddroger ook beïnvloed door de vochtigheid. Een te hoge vochtigheid zorgt voor een lage droogcapaciteit; een te lage vochtigheid zorgt voor korstvorming op het productoppervlak en hoge energiekosten. De vochtigheid is te regelen door vochtige lucht af te voeren en relatief droge buitenlucht toe te voeren. De luchtverversing is traploos regelbaar door middel van regelkleppen en/of ventilatoren met toerenregeling.

Luchtstroming
De luchtstroming volgt hoofdzakelijk uit het drogerontwerp en is naderhand niet meer te beïnvloeden. Het is van belang dat het volledige bandoppervlak wordt aangestroomd en dat zoveel mogelijk productoppervlak in aanraking komt met de lucht. Een goede verdeling van het product over de breedte van de band is hierdoor van belang. De snelheid waarmee de lucht langs het product stroomt heeft een grote invloed op de warmte- en vochtoverdracht. De luchtsnelheid is bij sommige banddrogers beïnvloedbaar, door de toepassing van toerengeregelde ventilatoren. Door de vaak grote motorvermogens vergt toerenregeling op de ventilatormotoren echter hoge investeringen. Daarentegen zijn grote energiebesparingen met toerengeregelde ventilatoren mogelijk.

Verblijftijd / laagdikte
De verblijftijd in de droger zorgt vanzelfsprekend voor betere droging van het product. Bij gelijke productiecapaciteit zorgt een langere verblijftijd echter voor een grotere laagdikte op de band, waardoor de drukval toeneemt en daarmee de luchtsnelheid door de band afneemt.

Door het toepassen van goede regelingen op bovengenoemde parameters, kan een stabiel droogproces met een optimaal droogresultaat worden verkregen.

Zones, stages en passes

Een banddroger is meestal opgedeeld in meerdere zones, elke zone heeft zijn eigen ventilatoren, verwarming en luchtverversing. Hierdoor kan de luchttemperatuur en luchtsnelheid per zone geregeld worden. Een banddroger kan ook meerdere stages hebben, dit wil zeggen dat er meerdere onafhankelijke banden zijn. Dit heeft als voordeel dat de snelheid per band en dus ook de laagdikte van het product verschillend kan zijn. Hierdoor is het mogelijk de droger compacter te maken met dezelfde verblijftijd. Het is ook mogelijk dat een banddroger meerdere passes heeft. Bij meerdere passes bevinden de banden zich boven elkaar, bij een drie pass droger wordt het product op de bovenste band gebracht, dan naar de middelste en tot slot naar de onderste. De lucht wordt vanaf onder ingeblazen, waardoor de lucht door drie transportbanden wordt gedistribueerd. Dit heeft als voordeel een nog compactere droger.

Voordelen banddrogers

 • Eenvoudig principe
 • Groot toepassingsgebied
 • Veel typen warmtebronnen toepasbaar (gasgestookt, stoom, heetwater, thermische olie, elektrisch)

Nadelen banddrogers

 • Droger neemt veel ruimte in
 • Groot ventilatorvermogen