Centrifuge droger

Bij een centrifugedroger wordt gebruik gemaakt van de centrifugaalkracht om vocht van een product te verwijderen. De centrifugaalkracht wordt gerealiseerd door het product met zeer hoge snelheid te laten roteren. Voordeel hierbij is dat geen warmtetoevoer benodigd is. Centrifugedrogers zijn met name interessant bij het ontwateren (verwijderen van aanhangend vocht).

Centrifuge drogers worden toegepast bij het drogen van bijvoorbeeld kunststof kratten, granulaat, groenten, etc.