Wervelbed droger

Wervelbed drogerBIj een wervelbed droger vormt het te drogen product een drijvend bed waardoor lucht stroomt. Bij lage luchtsnelheden is het bed compact. Door het verhogen van de luchtsnelheid neemt de drukval toe, waardoor op een bepaalde snelheid bed wordt "gedragen" door de lucht. Deze luchtsnelheid wordt de minimale fluïdisatie snelheid genoemd. Bij normaal bedrijf van de wervelbed droger licht de luchtsnelheid hoger dan de minimale fluïdisatie snelheid. De wervelbeddroger heeft een hoog thermisch rendement, doordat de relatieve oppervlakte (m2 product oppervlak per m3 inhoud) zeer groot is, doordat alle productoppervlak volledig in contact komt met de lucht.

Wervelbeddroger in het Mollierdiagram

In onderstaand Mollierdiagram is een typisch proces met wervelbeddroger ingetekend:
Mollierdiagram wervelbeddroger
In het Mollierdiagram zijn de volgende punten zichtbaar:

 1. Toevoerlucht
 2. Toevoerlucht na verwarming
 3. Vochtige afvoerlucht

Inzetgebied en toepassingen

Een wervelbeddroger wordt toegepast als hoge drogestof gewenst zijn. Wervelbeddrogers worden veel toegepast bij het drogen van poeders, kristallen en granulaat of producten met korte vezels die fijn verdeeld blijven.

Regelingen en optimalisatie

Er zijn diverse parameters die invloed hebben op de droogcapaciteit en de droogkwaliteit van de wervelbeddroger, waaronder:

 • Hoogte van het bed
 • Deeltjesgrootte
 • Luchtsnelheid
 • Luchttemperatuur

Voordelen wervelbed drogers

 • Hoge droogsnelheid
 • Hoog thermisch rendement
 • Eenvoudige regeling
 • Lage onderhoudskosten

Nadelen wervelbed drogers

 • Hoge drukval
 • Hoog elektriciteitsverbruik
 • Allen toepasbaar bij producten met goede fluïdisatie eigenschappen
 • Kans op opeenhoping van product
 • Afvoer van kleine deeltjes