Modelleren van het droogproces

Drogen is een veel toegepast proces in de voedingsmiddelenindustrie. Droogprocessen kennen vele uitvoeringsvormen. Kenmerkend voor alle technieken is dat door een combinatie van luchttemperatuur en vochtigheid een bepaald eindresultaat behaald wordt. Opvallend is dat binnen veel bedrijven nauwelijks of geen kennis is over het droogproces. Uit ervaring weten operators dat bij een bepaalde combinatie van temperatuur en vochtigheid de kwaliteit van het gedroogde product goed is. Afwijkende luchtcondities hebben invloed op de droogsnelheid maar ook op de kwaliteit en structuur van het product. Gedacht moet worden aan vorming van een harde buitenkant, onjuist vochtgehalte en ongelijke verdeling van vochtgehalte of het niet nauwkeurig bereiken van de gewenste specificaties.

Om inzicht te verkrijgen over het droogproces is het mogelijk een droger te modelleren. Het modelleren van een droger op productniveau geeft een verklaring voor de effecten van verschillende veranderingen in het proces en de bijbehorende verschijnselen op productniveau. Met behulp van het model worden de droogeigenschappen van het product bepaald en kan de droger worden geoptimaliseerd. Door optimalisatie wordt minder energie verbruikt voor een kwalitatief beter product.Moisture profile

Dry matter dryer