Optimaliseren droogprocessen

Er zijn diverse mogelijkheden om een droogproces te optimaliseren. Door optimalisatie kan de stabiliteit van het proces worden verbeterd en het energieverbruik worden verminderen. Enkele mogelijkheden voor optimalsiatie zijn hieronder opgesomd:

Verbeteren stabiliteit:
- Meet- en regeltechniek

Verminderen energieverbruik
- Warmteterugwinning
- Verwarmen met restwarmte
- Toepassen warmtepomp
- Toerenregeling op ventilatoren
- Etc.