Koel- en invriesprocessen

Koel- en vriesprocessen komen in de industrie veelvuldig voor. Met name in de voedingsmiddelenindustrie vormt het koelen of invriezen vaak één van de laatste processtappen voordat het product wordt verpakt. Koel- en vriesprocessen zijn echte energievreters. Het is daarom van belang om de koel- en vriesprocessen zo efficient mogelijk op te zetten. Een aantal mogelijkheden om koel- en vriesprocessen te optimaliseren zijn:

  • Vrije koeling op een voorkoelsectie;
  • Toerengeregelde ventilatoren;
  • Hogere zuigdruk op een voorvriessectie;
  • Dynamische zuigdruk, eventueel in combinatie met toerengeregelde ventilatoren;
  • Optimale laagdikte, waarbij hoge warmteoverdracht wordt verkregen.

De Kleijn heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het optimaliseren van koel- en vriesprocessen.

Meer informatie?

Wilt u uw koel- en vriesprocessen verbeteren, neem dan contact met ons op.