Warmtebehandeling

Er zijn veel processen waarbij een product een warmtebehandeling ondergaat, denk hierbij aan thermiseren, pasteuriseren, steriliseren, blancheren, etc.

Bij deze warmtebehandelingen wordt een product eerst verwarmd tot boven een bepaalde temperatuur en wordt vervolgens weer afgekoeld. Bij de meeste processen voor warmtebehandeling wordt binnen het proces al warmte uitgewisseld tussen de warme en de koude productstroom. Er blijft echter altijd behoefte aan extra verwarming voor het verwarmingstraject en extra koeling voor het koeltraject. In veel gevallen vindt de koeling plaats door middel van een mechanische koelinstallatie en wordt het proces verwarmd met heetwater of stoom.

Er zijn diverse mogelijkheden om processen voor warmtebehandeling efficienter te maken, deze zijn echter sterk afhankelijk van het type proces. Eén van de mogelijkheden is het toepassen van een add-on warmtepomp op de koelinstallatie waarmee de restwarmte uit het koelproces wordt benut om het proces te verwarmen. De Kleijn heeft veel ervaring met processen voor warmtebehandeling en we kunnen u ondersteunen bij de optimalisatie van uw huidige processen en bij het ontwerp en de realisatie van nieuwe processen.

Meer informatie?

Wilt u uw processen voor warmtebehandeling verbeteren, neem dan contact met ons op.