Energietip: Enthalpieregeling op luchtbehandelingskasten

Het is zinvol om een luchtbehandelingskast, die wordt gebruikt voor ventilatie, verwarming en koeling van een ruimte, uit te voeren met een kleppensectie met enthalpieregeling. De kleppensectie maakt het mogelijk om de luchtbehandelingskast te gebruiken voor ventilatie en/of recirculatie van lucht.

Bij een enthalpieregeling vindt de sturing van de kleppensectie plaats op basis van de temperatuur en relatieve vochtigheid. Op basis van deze twee metingen wordt de enthalpie van de lucht berekend. Door de enthalpie van de buitenlucht te vergelijken met die van de recirculatielucht, wordt een keuze gemaakt in het bedrijf van de luchtbehandelingskast.

In principe zijn er drie verschillende bedrijfssituaties voor een luchtbehandelingskast met kleppensectie:

  • Minimale ventilatie en maximale recirculatie
  • Volledige ventilatie
  • Mengen van buitenlucht met recirculatielucht