Energietip: Op tijd filters verwisselen of reinigen in ventilatiesystemen

Om het energieverbruik van ventilatiesystemen te minimaliseren is het belangrijk dat de drukvallen in het ventilatiesysteem zo laag mogelijk zijn. Hoge luchtsnelheden en vervuilde filters verhogen de drukval in het ventilatiesysteem en verhogen daardoor het energieverbruik van de ventilatoren.

Het regelmatig reinigen c.q. vervangen van luchtfilters om een toename van de drukval in het ventilatiesysteem te voorkomen, vermindert niet alleen het energieverbruik van de ventilatoren, maar voorkomt tevens dat de luchtbalans in de ruimte verstoord wordt. Hiermee wordt ook de hygiëne in de productieruimte verbeterd.

Om te signaleren dat filters vervangen of gereinigd moeten worden moeten de filters voorzien zijn van een drukverschilmeter. Daarnaast is het zinvol om de filters te voorzien van een drukverschilschakelaar die een alarm geeft als de drukval over de filters een maximale waarde heeft bereikt.