Energietip: Uitwisselen van warmte uit proceskoeling

Gedurende het hele jaar wordt in een serverruimte of koel/vries installaties restwarmte (18-30 °C) geproduceerd. Deze warmte kan worden ingezet voor verwarming. Er kan direct ventilatielucht mee opgewarmd worden. Men kan deze warmte ook opwaarderen door middel van een warmtepomp. De warmte komt dan beschikbaar op een hoger temperatuurniveau. Dit kan in combinatie met een installatie met seizoensmatige opslag in de bodem. In de zomer wordt de warmte in de bodem opgeslagen en in de winter gebruikt, bijvoorbeeld met behulp van een warmtepomp.